11. Tsuyo Mishima

Nazwisko Tsuyo Mishima jest znane jako należące do bezwzględnego prefekta prowincj i Fukushima.
Prowincja ta była jednym z rejonów, gdzie liberałowie intrygowali, aby zjednoczyć pod swoją władzą siedem północno-wschodnich prowincji. Głównym zadaniem prefekta było udaremnienie starań liberałów. Mishima rozpoczął też roboty publiczne, a przede wszystkim budowę szos. Uruchomienie tych szlaków dałoby wielkie możliwości mieszkańcom prowincji Fukushima.

Prefekt wydał dekret postanawiający, że mężczyźni i kobiety w wieku od piętnastu do sześćdziesięciu lat, biedni i bogaci, muszą odpracować jeden dzień w miesiącu przy budowie dróg, przez przynajmniej dwa lata. Gdy ktoś nie mógł pracować, musiał zapłacić dniówkę, piętnaście lub dziesięć sen, zależnie od tego czy to mężczyzna czy kobieta. Ponadto należało płacić podatek.
Liberałowie kierowani przez Hironaka Kono – przywódcę Rady Generalnej sprzeciwili się tym zarządzeniom. Wśród chłopstwa wybuchła rewolta, a wydarzenia te nazwano ,Zamieszkami w Fukushima”, które zakończyły się wraz z aresztowaniem Hironaka Kono, 2 grudnia 1882.

Tsuyo Mishima został mianowany prefektem tej prowincji i głównym komisarzem policji na okres od 1885 do 1888 roku. Właśnie w czasie, gdy Mishima był szefem policji, Kodokan Judo zaczęło liczyć się coraz bardziej wśród szkół ju-jutsu.
Gdy Mishima został szefem policji, dokonał wielu reform, aby usprawnić pracę policji. Między innymi:
– wprowadzono całodobowe dyżury policji;
– utworzono wydział detektywistyczny;
– stanowiska mogli obejmować tylko ludzie kompetentni;
– wprowadzono stałe godziny pracy policji od godziny 9. do 16.;
– policjanci z posterunku Atago musieli uczyć się angielskiego;
– utworzono dla szkolenia kadr szkołę policyjną przy Aoi-cho Akasaka;
– zmieniono umundurowanie i obuwie policjantów na lżejsze.

5 czerwca 1886 otwarto nową siedzibę Głównej Komendy Policji.

We wrześniu 1889 roku Kano wyjechał do Europy, by pogłębić swe studia. Do Japonii powrócił w styczniu 1891. We wrześniu 1891 został mianowany dyrektorem szkoły wyższej w Kumamoto.
Tsuyo Mishima, Kanki Tani i Yajiro Shinagawa należeli do partii konserwatywnej, co nie znaczy, że Kano znając tych ludzi, był uwikłany w sprawy polityczne. Jak już wspominaliśmy, Kano urodził się w prowincji, która podlegała bezpośrednio rodowi Tokugawa. Miało to duże znaczenie, ponieważ Kano mógł pozostać poza wszelkimi wpływami czy też naciskami politycznymi. Był głęboko przekonany, że ludzie którzy są zdolni i kompetentni, by rządzić krajem, wyłaniają się nie w walce politycznej, lecz poprzez odpowiednie wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia.

Później Kano został dyrektorem Studium Nauczycielskiego; stanowisko to piastował przez dwadzieścia sześć lat. Kano był przede wszystkim pedagogiem i właśnie dzięki temu Kodokan Judo rozwinęło się tak wspaniale.
Wielki pokaz sztuk wojennych, który miał miejsce w 1885 roku odbył się pod patronatem głównego komisarza policji, Tsuyo Mishimy. Wtedy po raz pierwszy oficjalnie uczniowie Kodokanu Judo zmierzyli się z rozmaitymi szkołami ju-jutsu. Nie wiadomo, co wpłynęło na decyzję Mishimy, by zaprosić też na ten pokaz Kodokan. Być może przesądził o tym fakt, że Kano był profesorem i osobą znaną w szkolnictwie, a takich ludzi się nie lekceważy.

Posted Under
Bez kategorii