Author
Krzysztof Głaz

Wyścig ze wspinaniem po linie

Uczestnicy: Dwa zespoły o równej liczbie zawodników. Organizacja: Drużyny siedzą w rzędach w odległości min. 5m od lin. Na każdej linie na wysokości ok. 4m zawieszony jest znacznik. Na sygnał startują pierwsi z drużyn i na czworakach dobiega do liny, wspina się tak wysoko żeby dotknąć znacznika, schodzi z liny i przewrotami w przód wraca do rzędu dając sygnał do startu następnemu zawodnikowi. Wygrywa zespół, który szybciej i dokładniej wykona zadanie. [...]

Wyścig z przewrotami i czworakowaniem

Uczestnicy: Dwa zespoły. Organizacja: Zespoły siedzą na obwodzie wspólnego koła, każdy zespół na swojej połowie. Na sygnał pierwszy zawodnik pokonuje przewrotami w przód odległość za plecami swoich zawodników, omija ostatniego i na czworakach przebiega przez środek koła i wraca na swoje miejsce. Na ten sygnał startuje kolejny zawodnik. [...]

Wyścig z odwracaniem partnerów

Uczestnicy: Dwa zespoły. Organizacja: Zawodnicy w leżeniu przodem na obwodzie koła twarzami do środka koła. Na sygnał pierwszy zawodnik z drużyny wstaje, obiega koło i odwraca po drodze każdego zawodnika na plecy. Po odwróceniu wszystkich wraca na swoje miejsce poczym startuje kolejny z zawodników, który przewraca wszystkich zawodników na brzuch i tak po kolei. Wygrywa zespół, który wykona zadanie w najkrótszym czasie. [...]

Wyścig taczek

Uczestnicy: Dwie drużyny o równej liczbie zawodników. Organizacja: Zespoły ustawione w parach na linii startu. Na sygnał jeden ćwiczący opiera się rękami o matę, a drugi trzyma pierwszego za nogi. Tak zbudowana „taczka” pokonuje trasę do półmetka i z powrotem, na linii mety ćwiczący zamieniają się rolami i taczka pokonuje jeszcze raz tą samą trasę. Druga para może wystartować dopiero wtedy gdy poprzednia para wróci na metę. Mniej zaawansowani zawodnicy mogą trzymać partnera za uda, sprawniejsi za kostki. [...]

Wyścig drużyn – „mostek”

uczestnicy: dwie drużyny o równej liczbie zawodników. przybory: tatami organizacja gry: Zawodnicy obu drużyn leżą na plecach w swoich rzędach. Wszyscy zawodnicy leżą nogami w jednym kierunku. Na sygnał prowadzącego pierwszy zawodnik zespołu pokonuje czołganiem tunel utworzony przez kolegów z zespołu, a tunel to po prostu wykonanie przez zawodników „mostka” (podpór tyłem leżąc łukiem) po wyjściu z tunelu, na czworakach należy przejść na początek rzędu (na swoje miejsce) wtedy może wystartować drugi zawodnik. Drugi zawodnik musi [...]

Wywoływanka na czworakach

Uczestnicy: Dwie drużyny o równej liczbie zawodników. Przybory: koło ze związanego pasa Organizacja: Zawodnicy obydwu drużyn siedzą w siadzie skrzyżnym na obwodzie wspólnego koła, każda drużyna zajmuje pół koła. Wszyscy zawodnicy każdej z drużyn mają swoje numery od 1 do…., pierwsze numery mają zawodnicy najlżejszych wag, a ostatnie zawodnicy wag najlżejszych. Na środku maty leży koło utworzone ze związanego pasa. [...]

Walka w łańcuchu

Uczestnicy: Dwie drużyny równej liczbie zawodników. Organizacja: Zespoły ustawione naprzeciwko siebie. Na polecenie prowadzącego, jeden wchodzi między luki drugiego; wszyscy chwytają się pod ręce, tworząc wspólny szereg, w którym jeden zespół jest zwrócony twarzą w jednym kierunku, a drugi w przeciwnym. Na sygnał każdy z szeregów stara się przepchnąć przeciwnika na określoną odległość. Przepychanie odbywa się w kierunku w którym zawodnicy mają skierowane twarze. Wygrywa zespół, któremu uda się przepchnąć drużynę przeciwną na określoną odległość. [...]

Walka kogutów

Uczestnicy: Dwie drużyny o równej liczbie zawodników. Organizacja: Drużyny siedzą na wspólnym okręgu. Do środka koła wchodzi po jednym zawodniku z drużyny, przyjmują oni pozycję przysiadu z wyciągniętymi do przodu ramionami. [...]

Walka jeźdźców

Uczestnicy: Dwie drużyny o równej liczbie zawodników Organizacja: Zawodnicy w drużynie dobierają się parami. Jeden z pary wykonuje klęk podparty, a drugi siada na jego plecach. Zawodnicy obydwu drużyn ustawieni na tatami. Na sygnał zawodnicy starają się wypchnąć poza pole walki lub przewrócić przeciwnika. Z gry wypadają pary, które opuściły wyznaczone pole walki lub te pary, w których „jeździec” spadł z „konia”. Gra trwa przez jedną minutę. Wygrywa drużyna, z której więcej par pozostało na polu walki. [...]