Bo wszyscy Judocy to jedna Rodzina

Jego życie jest cudem!

image002.jpg

Franek urodził się z bardzo ciężką wadą serca (serce jednokomorowe z dodatkowymi powikłaniami), ale też z niezwykłą wolą życia. Przebył pięć operacji, dwa razy był reanimowany, przeżył sepsę, dwa razy zapalenie płuc, zakażenie gronkowcem, ponad dwa miesiące przeleżał pod Respiratorem, jest odżywiany przez sondę.

To cud, że żyje – twierdzą lekarze.

Franuś ma już pół roku, jest uroczym dzieckiem Jednak walka o jego życie ciągle trwa. Konieczne są dwie bardzo kosztowne operacje.Zwracamy się z gorącą prośbą do ludzi dobrej woli – pomóżcie nam go uratować

Rodzice Dorota i Krzysztof Wiłkomirscy

Wpłaty 1% podatku: Fundacja Polsat, nr KRS 0000 135 921, z dopiskiem w rubryce

Inne informacje” „Koszt operacji Franciszka Wiłkomirskiego”

Dowolne wpłaty własne: Fundacja Polsat, nr konta: 21 1680 1248 0000 3333 4444 5555

z dopiskiem w tytule przelewu „koszt operacji Franciszka Wiłkomirskiego”

Jak wpłacić 1 % podatku na operację Franciszka Wiłkomirskiego?

Pieniądze zbiera Fundacja Polsat

Przekaż 1% podatku – w tym roku jest to jeszcze prostsze !

Walka Franka o życie

F r a n e k  b y ł  b a r d z o  u p r a g n i o n y m  d z i e c k i e m.

Naszą radość przerwał brutalnie wynik badań prenatalnych. Franek miał się urodzić z bardzo ciężką wadą serca! Uchwyciliśmy się nadziei, jaką dawał profesor Edward Malec, wybitny kardiochirurg z Krakowa.

Niestety, profesor wyjechał z kraju, a wada serca naszego dziecka okazała się jeszcze bardziej skomplikowana niż przypuszczano (serce jednokomorowe z artrezją pnia płucnego, pojedynczą zastawką komorow-o-przedsionkową i brakiem proksymalnej części obu tętnic płucnych). Dlatego też konieczne było podłączenie Franka zaraz po urodzeniu do aparatury podtrzymującej życie i wykonanie dwóch operacji kardiochirurgicznych.

Niestety, podczas tych operacji został uszkodzony nerw przeponowy, wyniku czego konieczna była następna operacja. Kolejne tygodnie były walką z zakażeniami (sepsa, gronkowiec, rotawirus), które dwukrotnie doprowadziły do śmierci klinicznej. Czterokrotnie podejmowane próby przejścia na własny oddech nie dały rezultatu. I kiedy lekarze stracili już nadzieję, Franek sam wyciągnął rurkę intubacyjną i zaczął oddychać! Lekarze stwierdzili, że powrót dziecka do życia to prawdziwy cud!

Nie był to jednak koniec gehenny Franka. Dziecko tak długo było pod wpływem narkotyków, że teraz czekał go trudny, pięciotygodniowy „odwyk”, pełen cierpień i bólu. W tym czasie Franuś musiał się także nauczyć jeść, gdyż do tej pory karmiony był kroplówkami lub sondą przez nosek. Jednak wszystkie opisane przejścia doprowadziły do zaniku odruchu przełykania. Frankowi założono sondę wprowadzoną przez powłoki brzuszne, co wydawało się łatwym zabiegiem, jednak błąd lekarza spowodował przebicie jelita i piątą już operację ratującą życie i wykonaną dosłownie w ostatniej chwili.

Wreszcie po 4,5 miesiącach pełnych walki i cierpienia Franek mógł wyjść ze szpitala. Kolejne tygodnie spędzone w domu zaczęły dawać oczekiwane rezultaty. Obecnie Franuś jest pogodnym dzieckiem i szybko nadrabia stracone miesiące. Ciężka praca rodziców i rehabilitantów nad wyrobieniem wszystkich odruchów przynosi upragnione wyniki.

Teraz konieczne są dwie zasadnicze operacje dające nadzieję na normalne życie. Operacje trudne, ale dobrze rokujące przy prawidłowym wykonaniu. Dlatego też chcielibyśmy pomimo bardzo wysokich kosztów, aby zostały one przeprowadzone w Monachium przez prof. E. Malca, który jest najwybitniejszym w Europie specjalistą.

Wierzymy, że Franka czeka szczęśliwe życie.

Dorota i Krzysztof Wiłkomirscy

Wystarczy zaledwie kilka kroków. Jeśli chcesz pomóc, przeczytaj jak to zrobić:

KROK 1

Oblicz łączną wartość podatku za rok 2007. Odejmij od tego przysługujące ci ulgi. Od otrzymanej kwoty oblicz 1 proc. (zaokrąglając do pełnych dziesiątek groszy w dół).

KROK 2

W formularzach rocznych zeznań podatkowych (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) wpisz w odpowiednie miejsce trzy elementy:

  1. Nazwę organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1 proc. podatku.
  2. Numer KRS Fundacji POLSAT 0000 135 921 (numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego). –
  3. Wyliczoną wcześniej kwotę 1 proc. podatku.

KROK 3

Jeżeli chcesz, by Twój 1 proc. otrzymała konkretna osoba, która jest pod opieką wybranej przez Ciebie Organizacji Pożytku Publicznego, możesz zaznaczyć to w zeznaniu podatkowym. Aby to zrobić, wpisz w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” podopiecznego wskazanej przez Ciebie organizacji. (Koszt operacji Franciszka Wiłkomirskiego)

Posted Under
Bez kategorii