DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI MŁODZIKÓW/CZEK

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI MŁODZIKÓW I MŁODZICZEK / rocz. 1995 – 1996 /

1. ORGANIZATOR
Okręgowy Związek Judo w Poznaniu
Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjon”
2. TERMIN I MIEJSCE:
30.05.2009 /sobota/
Hala Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie, ul. Szkolna 20.
3. PRAWO STARTU:
Drużyny składające się z min. 6 zawodników/czek z rocz. 1995 – 1996 posiadający min. 5 KYU i ważne badania sportowo-lekarskie.
4. KATEGORIE WAGOWE:
Dziewczęta: 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70kg.
Chłopcy: . 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, +81kg.
5. ZGŁOSZENIA:
Wstępne zgłoszenia drużyn prosimy zgłaszać do 18.05.2009r na fax.(0-61) 8119729, e-mail: sekretariat@judo.suchylas.pl lub telefonicznie Henryk Kusza tel. 507 030 301
6. PROGRAM ZAWODÓW:
Godz. 9.00 – 10.00 waga i przegląd lekarski,
Godz. 10.00 – 11.00 weryfikacja i losowanie,
Godz. 11.00 otwarcie zawodów i rozpoczęcie walk do ich zakończenia.
7. OPŁATA STARTOWA:
150,-zł od drużyny.
8. NAGRODY:
Za miejsca I-III medale, dyplomy, drobne upominki i puchar dla drużyny.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem Drużynowych Mistrzostw Wielkopolski Młodzików i Młodziczek oraz obowiązującymi przepisami sędziowskimi i aktualnym Regulaminem Sportowym PZ Judo na 2 matach. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas zawodów.
Okręgowy Związek Judo w Poznaniu informuje, iż zgodnie z regulaminem sportowym Polskiego Związku Judo oraz wytycznymi i postanowieniem WPSL w Poznaniu decyzją lekarza zawodów zawodnicy\czki nie posiadający aktualnych badań lekarskich wydanych przez lekarza sportowego nie zostaną zweryfikowani.