II OTWARTE MISTRZOSTWA AZS AWF WROCŁAW DZIECI I MŁODZIKÓW

II OTWARTE MISTRZOSTWA
AZS AWF WROCŁAW
DZIECI I MŁODZIKÓW W JUDO
28.09.2008 WROCŁAW
ORGANIZATORZY
Urząd Miejski Wrocławia
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
K.S. AZS AWF WROCŁAW
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
28.09.2008r. (niedziela)
Hala Sportów Walki AZS AWF Wrocław ul. Paderewskiego 35

Zawody zostaną rozegrane na 5 matach (6mX6m) wg Regulaminu Sportowego Polskiego Związku Judo.
ADRES KORESPONDENCYJNY
K.S. AZS AWF Wrocław
51-612 Wrocław, ui. Paderewskiego 35
tel./fax 071 3483928
e-mail: kalsam@wp.pl – Jarosław Maśliński (600440084)
e-mail: kostrzewa.maciej@gmail.com – Maciej Kostrzewa (691638651)
BIURO ZAWODÓW Hala Sportów Walki AZS AWF Wrocław ul. Paderewskiego 35

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW Ze względów organizacyjnych prosimy o podanie wstępnej listy startujących do dnia 24.09.2008 r.
Ostateczne w dniu zawodów
ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH Grupa wiekowa „A” (chłopcy i dziewczęta)roczniki 1998 i młodsze
Kategorie wagowe: 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, +55
Grupa wiekowa „B” (chłopcy i dziewczęta) roczniki 1996 – 1997
Kategorie wagowe: 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66
Grupa wiekowa „C” (chłopcy) roczniki 1993-1995
Kategorie wagowe: 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, +81
Grupa wiekowa „C” (dziewczyny) roczniki 1993-1995
Kategorie wagowe: 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70
Pozostałe zasady zgodnie z Regulaminem Sportowym PZ Judo
KOSZTY UCZESTNICTWA
Uczestniczące kluby.
OPŁATA STARTOWA
15,00 zł. od zawodniczki i zawodnika.

KIEROWNIK ZAWODÓW
Jarosław Maśliński tel. 600 44 00 84
Maciej Kostrzewa tel. 691638651

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
Prosimy o wcześniejsze podanie wstępnej informacji o udziale w zawodach z podaniem przybliżonej liczby startujących zawodniczek i zawodników w poszczególnych grupach wiekowych (dziewczęta, chłopcy) – do 24.09.2008 r. kalsam@wp.pl lub kostrzewa.maciej@gmail.com

PROGRAM ZAWODÓW
28.09.2007 – niedziela
Godz. 8.45- 9.45 – waga oficjalna i przegląd lekarski dla wszystkich grup wiekowych
Godz. 9.45 – 10.45 – losowanie
Godz. 10.30 – 10.45 – rozgrzewka uczestników zawodów
Godz. 10.45 – uroczyste otwarcie zawodów
Godz. 11.00 – rozpoczęcie walk

WAŻENIE 28.09.2007
Hala Sportów Walki AZS AWF Wrocław ul. Paderewskiego 35

INNE INFORMACJE
1. Zawodniczki i zawodnicy muszą posiadać ważne badania sportowo – lekarskie, podbite przez uprawnioną przychodnię lub lekarza sportowego.
2. Zawodniczki i zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia.
3. Czas walki:
*Grupa „A”– 2 min. czas przerywany
*Grupa „B” – 2 min. czas przerywany
*Grupa „C” – 3 min. czas przerywany
4. Walki będą sędziowane przez 1 arbitra
5. Dekoracja po zakończeniu danej kategorii wagowej.
6. Noclegi – we własnym zakresie (klub AZS AWF nie gwarantuje noclegów)
NAGRODY
1. Miejsca I – medale, dyplomy, nagrody rzeczowe, miejsca II – medale, dyplomy, nagrody rzeczowe, III medale, dyplomy, nagrody rzeczowe, V – VII dyplomy.
2. Puchary za miejsca drużynowe: I – V (punkty liczone za wszystkie grupy wiekowe)
3. Punktacja drużynowa bez względu na ilość startujących zawodników:
1 m – 9 pkt.
2 m – 7 pkt.
3 m – 5 pkt.
4 m – 4 pkt.
5 m – 3 pkt.
7 m – 1 pkt.
4. Puchary i wyróżnienia dla najlepszych zawodników turnieju w poszczególnych grupach wiekowych.