III OTWARTE MISTRZOSTWA AZS AWF WROCŁAW DZIECI W JUDO

III OTWARTE MISTRZOSTWA
AZS AWF WROCŁAW DZIECI W JUDO
19.09.2009 WROCŁAW

ORGANIZATORZY

K.S. AZS AWF Wrocław
Akademia Judo Wrocław
Akademia Judo Długołęka

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
19.09.2009r. (sobota)
Hala Sportów Walki AZS AWF Wrocław ul. Paderewskiego 35
Zawody zostaną rozegrane na 5 matach (6mX6m) wg Regulaminu Sportowego Polskiego Związku Judo.
ADRES KORESPONDENCYJNY
K.S. AZS AWF Wrocław
51-612 Wrocław, ul. Paderewskiego 35
tel./fax 071 3483928
e-mail: kalsam@wp.pl – Jarosław Maśliński (600440084)
e-mail: kostrzewa.maciej@gmail.com – Maciej Kostrzewa (691638651)
BIURO ZAWODÓW Hala Sportów Walki AZS AWF Wrocław ul. Paderewskiego 35
Sala nr: 21
ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW Ze względów organizacyjnych prosimy o podanie wstępnej listy startujących do dnia 17.09.2009 r.
Ostateczne w dniu zawodów
ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH Grupa wiekowa „A” (chłopcy i dziewczęta) roczniki 1997 – 1998
Kategorie wagowe: 30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66
Grupa wiekowa „B” (chłopcy i dziewczęta) roczniki 1999 – 2000
Kategorie wagowe: 24, 27,30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, +55
Grupa wiekowa „C” (chłopcy i dziewczęta) roczniki 2001 – 2002
Kategorie wagowe: 21, 24, 27,30, 33, 36, 39, 42, 46, 50, +50
Pozostałe zasady zgodnie z Regulaminem Sportowym PZ Judo
KOSZTY UCZESTNICTWA
Uczestniczące kluby.
OPŁATA STARTOWA
20,00 zł. od zawodniczki i zawodnika.

KIEROWNIK ZAWODÓW
Maciej Kostrzewa tel. 691638651
Jarosław Maśliński tel. 600 44 00 84
ZGŁOSZENIA
DO ZAWODÓW

Prosimy o wcześniejsze podanie wstępnej informacji o udziale w zawodach z podaniem przybliżonej liczby startujących zawodniczek i zawodników w poszczególnych grupach wiekowych (dziewczęta, chłopcy) – do 17.09.2009 r. kalsam@wp.pl lub kostrzewa.maciej@gmail.com

PROGRAM ZAWODÓW
19.09.2009 – sobota
Godz. 8.30 – 9.30 – waga oficjalna i przegląd lekarski dla grupy „A”
i „B”
Godz. 9.30 – 10.30 – losowanie
Godz. 10.15 – 10.30 – rozgrzewka uczestników zawodów
Godz. 10.30 – uroczyste otwarcie zawodów
Godz. 10.45 – rozpoczęcie walk w grupie „A” i „B”
Godz. 12.30 – 13.00 – waga oficjalna i przegląd lekarski dla grupy „C”
Godz. 13.30 – rozpoczęcie walk w grupie „c”

WAŻENIE 19.09.2009
Hala Sportów Walki AZS AWF Wrocław ul. Paderewskiego 35

INNE INFORMACJE
1. Zawodniczki i zawodnicy muszą posiadać ważne badania sportowo – lekarskie, podbite przez uprawnioną przychodnię lub lekarza sportowego.
2. Zawodniczki i zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia.
3. Czas walki:
*Grupa „A”– 2 min. czas przerywany
*Grupa „B” – 2 min. czas przerywany
*Grupa „C” – 2 min. czas przerywany
4. Walki będą sędziowane przez 1 arbitra
5. Dekoracja po zakończeniu danej kategorii wagowej.
6. Noclegi – we własnym zakresie (organizator nie zabezpiecza noclegów)
7. Każdy z zawodników otrzyma posiłek.
NAGRODY
1. Miejsca I – medale, dyplomy, nagrody rzeczowe, miejsca II – medale, dyplomy, III – medale, dyplomy, V – dyplomy.
2. Puchary za miejsca drużynowe: I – V (punkty liczone za wszystkie grupy wiekowe)
3. Punktacja drużynowa bez względu na ilość startujących zawodników z trzech grup wiekowych:
1 m – 9 pkt.
2 m – 7 pkt.
3 m – 5 pkt.
4 m – 4 pkt.
5 m – 3 pkt.
7 m – 1 pkt.
4. Wszyscy zwycięzcy z każdej grupy wiekowej (warunek – wygranie, co najmniej jednej walki) wezmą udział w losowaniu roweru.