KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY I I OLSZTYŃSKI TURNIEJ MŁODZIKÓW I MŁODZICZEK W JUDO

Uczniowski Klub Sportowy Judo „NIPPON”
10 – 689 Olsztyn ul.Stramkowskiej 13,
tel. 0 – 89/602 – 349 – 915 NIP 739 – 366 – 41 – 71 ;
REGON 280263403 Olsztyn, 29.09.2008 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1.Termin i miejsce: 19.10.2008 r. hala „URANIA” w Olsztynie ul.Piłsudskiego
2.Organizator : U.K.S. J.”NIPPON”, Polski Związek Judo, Urząd Miasta w Olsztynie.

3.Adres organizatora: 10-686 Olsztyn ul.Burskiego 10/18.
4.Uczestnictwo: roczniki 1994 i 1995.
5.Kategorie wagowe: zgodnie z regulaminem sportowym P.Z.Judo.
6.Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie
od następstw NN.
7.Opłata startowa – 15,00 PLN – trenerzy lub opiekunowie zobowiązani są do
uiszczenia opłaty startowej przy weryfikacji.
8.W składzie każdej ekipy powinien znajdować się sędzia, organizator
wypłaca ekwiwalent sędziowski.
9.Nagrody: miejsca I – III : medale,dyplomy,nagrody rzeczowe,dodatkowo za
I miejsca puchary;
miejsca V : dyplomy.

10.Program zawodów : 09.00 – 11.00 – waga oficjalna
11.00 – 12.00 – losowanie
12.00 – uroczyste otwarcie
12.15 – rozpoczęcie walk do wyłonienia
zwycięzców, dekoracja po zakończeniu
walk.
11.Wszelkich dodatkowych informacji udziela Aleksander Wolski tel. 602 – 349 – 915

Uczniowski Klub Sportowy Judo „NIPPON”

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY IV OLSZTYŃSKIEGO TURNIEJU DZIECI W JUDO

1.Termin miejsce: 19.10.2008 r., hala „URANIA” Olsztyn ul.Piłsudskiego;
2.Organizator: U.K.S.J. „NIPPON” Olsztyn, Urząd Miasta w Olsztynie;
3.Adres organizatora: 10-686 Olsztyn ul.Burskiego 10/18;
4.Uczestnictwo: I grupa: roczniki 1996-1997,chłopcy i dziewczęta osobno;
II grupa; 1998 i młodsi,chłopcy i dziewczęta razem;
5.Kategorie wagowe: zgodnie z Regulaminem Sportowym PZJudo;
6.Uczestnicy turnieju powinni posiadać aktualne badania lekarskie, lub pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach, oraz ubezpieczenie od następstw NN;
7.Opłata startowa: 15,00 PLN, trenerzy lub opiekunowie zobowiązani są uiścić opłatę startową przy weryfikacji;
8.W składzie każdej ekipy powinien znajdować się sędzia, organizator wypłaca ekwiwalent sędziowski;
9.Nagrody: miejsca I – III : medale, dyplomy, dodatkowo za I miejsca puchary;
miejsca V : dyplomy;
10.Program zawodów: 09.00 – 11.00 – waga oficjalna;
11.00 – 12.00 – losowanie;
12.00 – oficjalne otwarcie;
12.15 – rozpoczęcie zawodów;
11.W grupie dzieci młodszych zabronione są nastepujace techniki:
– rzuty z kolan, rzuty z chwytem rękoma za nogi,rzuty z uchwytem za
samą głowę bez uchwytu za judogi, oraz techniki z grupy rzutów
poświęcenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Aleksander Wolski tel. 602 – 349 – 915.

Posted Under
Bez kategorii