Międzynarodowy Turniej Judo o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze

1. ORGANIZATOR
URZĄD MIASTA ZABRZE
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TRAMKARZ 22 W ZABRZU
RADA DZIELNICY BISKUPICE

2. MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ul. Matejki 6
41-800 Zabrze

3. TERMIN
15.11.2008r sobota
zgłoszenia klubów z wyszczególnieniem liczby zawodników do dnia 12.11.2008r
u organizatora, tel/fax: 032 271 43 02
zgłoszenia po w/w terminie nie będą uwzględniane

4. PROGRAM
waga godz. 9:00- 10:00
losowanie godz. 10:00- 11:00
otwarcie godz. 11:00- 11:10
walki godz. 11:10 do zakończenia

5. PRAWO STARTU MAJĄ ZAWODNICY I ZAWODNICZKI URODZONE W NASTĘPUJĄCYCH LATACH

I grupa roczniki 01, 00, 99
Kategorie wagowe zostaną ustalone po wadze oficjalnej z trenerami.

II grupa, roczniki 98, 97, 96

Kategorie wagowe
Dziewczęta 32kg, 35kg, 38kg, 41kg, 44kg, 47kg, 50kg, +50kg

Chłopcy 33kg, 36kg, 39kg, 42kg, 45kg, 48kg, 51kg, +51kg

6. CZAS WALKI
I grupa 3 minuty czas ciągły
II grupa 3 minuty

7. ROZGRYWANIE WALK
system „francuski”, „brukselski”, „każdy z każdym”

8.OPŁATA STARTOWA
10 zł

9. ZAWODNICY ZAJMUJĄCY MIEJSCA 1-3 OTRZYMUJĄ DYPLOMY I MEDALE
KLUBY ZAJMUJĄCE DRUŻYNOWO MIEJSCE 1-3 OTRZYMUJĄ PUCHARY

10. TELEFON KONTAKTOWY
Sonia Gross- Górka 602 718 327
Hernacka Marta 600 624 896

Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, legitymacje szkolną oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. W przypadku urazu organizator nie ponosi odpowiedzialności.