MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ JUDO Z OKAZJI ŚWIETA NIEPODLEGŁOŚCI O PUCHAR „LIBERTY”

liberty.jpgMIĘDZYNARODOWY TURNIEJ JUDO Z OKAZJI ŚWIETA NIEPODLEGŁOŚCI O
PUCHAR „LIBERTY”

1. ORGANIZATOR GŁÓWNY:
Liberty Poland S.A.
Urząd Miejski w Bytomiu
GKS „Czarni” Bytom
Polski Związek Judo
www.judobytom.pl e-mail poczta@judobytom.pl

2. TERMIN 8. 11.2008

3. MIEJSCE ZAWODÓW Hala Judo GKS „ Czarni „ Bytom .
Bytom ul. Łużycka 90.

4. UCZESTNICY Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki urodzone w latach 1994– 1995

5. KATEGORIE WAGOWE DZIEWCZĘTA: 32kg, , 36kg, 40kg, 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63 kg, 70 kg + 70 kg

CHŁOPCY: 34 kg,38 kg, 42 kg, 46 kg,
50 kg, 55 kg, 60 kg, 66 kg, 73 kg, 81 kg i +81 kg

6. PROGRAM ZAWODÓW godz. 900 – 930 waga oficjalna
godz. 930 – 1030 weryfikacja i losowanie
godz. 1030 – 1100 uroczyste otwarcie turnieju
godz. 1100 – walki do zakończenia oraz dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii wagowych.
7. STARTOWE 10 ZŁ.
Uwaga!
Dla klubów spoza województwa śląskiego w celu umożliwienia startu bez konieczności zamawiania noclegów istnieje możliwość zgłoszenia zawodników elektronicznie poczta@judobytom.pl lub faksem 032/281-27-32. W/w zawodnicy zostaną rozlosowani i poddani weryfikacji wagi po przyjeździe na zawody.
Inne informacje
Organizator informuje, że za trzy pierwsze miejsca zawodnicy otrzymują: medale, nagrody oraz dyplomy. Ostateczny termin zgłoszeni upływa z dniem 30.10.2008 Istnieje również możliwość rezerwacji noclegów pod nr tel. 03/281-77-71 lub email poczta@judobytom.pl
Zawodnicy powinni posiadać ważne badanie lekarskie oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia.

Posted Under
Bez kategorii