Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich Juniorów i Juniorek w Judo 05.06.09-06.06.09

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich Juniorów i Juniorek w Judo 05.06.09-06.06.09
ORGANIZATOR
– Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
– Urząd Miasta Opola
– K.S. „Gwardia Opole”
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody odbędą się dnia 06.06.2009
w hali sportowej „Gwardia” Opole, ul. Kowalska 2.

ADRES KORESPONDENCYJNY

Klub Sportowy „Gwardia”
ul. Kowalska 2 45-590 Opole
tel./fax (0-77) 4536397, 4537771
e-mail: k.s.gwardia@wp.pl
Biuro Zawodów HALA
K.S.Gwardia
ul. Kowalska 2,Opole

W dniu 05.06.2009 od godz. 15.00 – 22.00
W dniu 06.06.2009 od godz. 9:00 -22:00

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH
Zawody zostaną rozegrane na trzech matach
wg Regulaminu Polskiego Związku Judo.
Mośłiwość startu juniorów/ek mł

OPŁATA STARTOWA

15.00 zł. od zawodniczki i zawodnika

ZAKWATEROWANIE

Uczestniczące ekipy,
Kierownik zawodów,
Sędziowie i delegaci PZJ

• Informacje o zakwaterowaniu – Biuro zawodów
Opole, ul. Kowalska 2.
• Rezerwacje będą przyjmowane do 01.06.2009
(prosimy o wyszczególnienie rezerwacji), po 01.06.2009 rezerwacje nie będą uwzględnione.
Za niewykorzystane noclegi kluby zostaną obciążone kosztami rezerwacji!
• Koszt noclegu – 60, 00 zł.
KIEROWNIK ZAWODÓW
Tomasz Błach

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

Kluby dokonują zgłoszeń w dniu zawodów

WERYFIKACJA i LOSOWANIE

Weryfikację do losowania dokonuje Kierownika Zawodów w dniu zawodów w godzinach 11.00 – 12.00
w Kawiarni K.S. „Gwardia” Opole, ul. Kowalska 2.

WAŻENIE
Hala Gwardii
Opole, ul. Kowalska 2

Waga oficjalna i przegląd lekarski:
06.06.2009 – sobota
 chłopcy: kat. wag. 55Kg, 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, 90kg, 100kg, +100kg
 dziewczęta: kat. wag. 44Kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, +78kg

w godz. 10. oo – 11. oo

PROGRAM ZAWODÓW
-Kierownik Biura Zawodów
Tomasz Błach
telefon kontaktowy:
0 602 303 320
05.06.2009– piątek
w godz. 15. oo -22. oo – przyjazd i zakwaterowanie ekip
w Biurze Zawodów – K.S. „Gwardia” Opole, ul. Kowalska 2.

06.06.2009 – sobota – chłopcy i dziewczęta

godz. 10.oo- 11.00 waga oficjalna i przegląd lekarski hala Gwardii Opole kat. wag. j/w
godz. 11. oo – 12.00 losowanie
godz. 12.00 –uroczyste otwarcie
godz. 12.15 –rozpoczęcie walk eliminacyjnych
walki finałowe i dekoracja po zakończeniu eliminacji


Inne informacje

Zawodnicy powinni posiadać ważne badania lekarskie oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia.

Posted Under
Bez kategorii