Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci z okazji święta „Konstytucji 3 Maja”

Organizatorzy i sponsorzy:
UKJ „AON Warszawa” – www.judo-aon.waw.pl
Urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego
Urząd Dzielnicy Warszawa Rembertów

Uczestnicy:
Dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 1997 i młodsi.

Kategorie wagowe zostaną ustalone od najlżejszych do najcięższych co 3-4 kg.
Termin zawodów: 2.05.2009 r.

Miejsce zawodów
Warszawa Rembertów Al. gen. Chruściela 103
Akademicki Ośrodek Sportowy Akademii Obrony Narodowej

Adres korespondencyjny
c.majewski@aster.pl
kontakt telefoniczny organizatora: 0-501 314 710
fax; 0-22 4022261

Koszty uczestnictwa: uczestnicy pokrywają koszty we własnym zakresie

Opłata startowa: 20 zł

Zakwaterowanie:
Oferujemy możliwość noclegu na macie bez kosztów lub hotel w pobliskich Ząbkach w cenie 60 zł za noc.
Rezerwacje należy złożyć faxem, e-mailem lub listownie do dnia 17.04.2009r. Po tym terminie organizator NIE GWARANTUJE MIEJSC NOCLEGOWYCH.

Kierownik Zawodów
Cezary Majewski

Zgłoszenia do zawodów
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 kwietnia 2009 r.

Ważenie, losowanie
Waga w hali zawodów 9.30-10.30 na dwóch wagach

Losowanie po zakończeniu wagi 10.30 – 11.30

Przegląd lekarski
10.30-11.30 w hali zawodów po wadze, badania będą kontrolowane przy wadze.

Program zawodów
Otwarcie zawodów 12.00 – 12.15

Rozpoczęcie walk eliminacyjnych 12.15. walki eliminacyjne będą rozgrywane do wyłonienia 3 miejsc.
Finały po zakończeniu wszystkich walk eliminacyjnych przewidywane na 16.00.

Dekoracja do V miejsca włącznie

INNE INFORMACJE
Zawodnicy powinni posiadać ważne badania lekarskie oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wydarzenia.

Zapraszamy i życzymy miłego pobytu!