Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów/ek Młodszych

1. ORGANIZATOR
Okręgowy Związek Judo w Poznaniu
2. TERMIN I MIEJSCE:
31.01.2009 /sobota /
Hala Judo w Poznaniu, ul. Reymonta 1 / TS Olimpia /.
3. PRAWO STARTU:
Roczniki: junior\ka młodsza – 1993,1994
młodzik\czka – 1995,1996
4. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia pisemne przyjmowane będą w biurze zawodów przed weryfikacją tj. najpóźniej do godz. 11.00.
5. KATEGORIE WAGOWE
Juniorki młodsze: do 40 kg, 44 kg, 48 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg, 70 kg, +70 kg
Juniorzy młodsi: do 46 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 66 kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg, +90 kg
Tolerancja wagowa 1 kg.
6. PROGRAM ZAWODÓW:
Godz. 9.00 – 10.00 waga i przegląd lekarski,
Godz. 10.00 – 11.00 weryfikacja i losowanie,
Godz. 11.00 otwarcie zawodów i rozpoczęcie walk do ich zakończenia.
7. OPŁATA STARTOWA:
15,-zł od zawodnika/czki płatna gotówką z chwilą zgłoszenia do zawodów.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami sędziowskimi i aktualnym Regulaminem Sportowym PZ Judo na 2 matach. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję PZJ, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas zawodów.
Okręgowy Związek Judo w Poznaniu informuje, iż zgodnie z regulaminem sportowym Polskiego Związku Judo oraz wytycznymi i postanowieniem WPSL w Poznaniu decyzją lekarza zawodów zawodnicy\czki nie posiadający aktualnych badań lekarskich wydanych przez lekarza sportowego nie zostaną zweryfikowani, a tym samym nie będą mogli brać udziału w zawodach.