Walka kogutów

Uczestnicy: Dwie drużyny o równej liczbie zawodników. Organizacja: Drużyny siedzą na wspólnym okręgu. Do środka koła wchodzi po jednym zawodniku z drużyny, przyjmują oni pozycję przysiadu z wyciągniętymi do przodu ramionami. [...]

Walka jeźdźców

Uczestnicy: Dwie drużyny o równej liczbie zawodników Organizacja: Zawodnicy w drużynie dobierają się parami. Jeden z pary wykonuje klęk podparty, a drugi siada na jego plecach. Zawodnicy obydwu drużyn ustawieni na tatami. Na sygnał zawodnicy starają się wypchnąć poza pole walki lub przewrócić przeciwnika. Z gry wypadają pary, które opuściły wyznaczone pole walki lub te pary, w których „jeździec” spadł z „konia”. Gra trwa przez jedną minutę. Wygrywa drużyna, z której więcej par pozostało na polu walki. [...]

Walka cygańska

Uczestnicy: Parzysta liczba zawodników. Organizacja: Zawodnicy dobrani dwójkami, kładą się tyłem obok siebie, mając głowy zwrócone w przeciwnych kierunkach, chwytają się pod prawe lub lewe ramię. Na sygnał zawodnicy w parach podnoszą do góry nogi wewnętrzne, zaczepiają je o siebie piętami lub pod kolanami i starają się wzajemnie przekoziołkować. Komu w parze się to uda, ten zwycięża i zdobywa punkt. Po każdej walce następuje zmiana w parach i rozpoczynamy walkę od początku (po każdej walce należy zmieniać nogi) [...]

Wahadło

Uczestnicy: Dowolna liczba zawodników. Organizacja: Zawodnicy rozstawieni na całej macie trójkami. Dwaj z trójki stają w postawie jigotai naprzeciwko siebie w odległości ok. 2 kroków. W środku, bokiem między nimi w postawie zasadniczej staje trzeci. Na sygnał, stojący na zewnątrz popychają w swoją stronę środkowego, który nie ruszając się z miejsca pochyla się od jednego do drugiego. Po kilku ruchach następuje zmiana w trójkach. [...]

Sztafeta z rzutem manekina

Uczestnicy: Dwa zespoły równej liczbie zawodników. Organizacja: Zawodnicy siedzą w rzędach na linii startu. Na sygnał pierwszy zawodnik wykonuje przewrót w przód, pół obrotu i przewrót w tył, następnie na czworakach dobiega do półmetka i wykonuje określony rzut na manekinie i jak najszybciej wraca na czworakach do swojego rzędu dając sygnał do startu następnemu zawodnikowi. Wygrywa zespół, który szybciej i dokładniej wykona zadanie. [...]

Sztafeta z przewrotami

Uczestnicy: Dwa zespoły o równej i parzystej liczbie uczestników. Organizacja: Drużyny ustawione w rzędach na linii startu, zawodnicy w drużynach dobrani parami. Na sygnał jeden z pary wykonuje klęk podparty, a drugi wykonuje nad nim przewrót lotny i następnie wykonuje klęk podparty. W tym czasie drugi z pary wykonuje również przewrót lotny i tak na zmianę. Ćwiczenie wykonujemy do półmetka i z powrotem. Wygrywa zespół, który szybciej i dokładniej wykona zadanie. (można określić ilość przewrotów lotnych na jednej długości) [...]

Sztafeta z manekinem

Uczestnicy: Dwie drużyny o równej liczbie zawodników. Organizacja: Zespoły siedzą na obwodzie wspólnego koła (każdy zespół zajmuje pół koła). Pierwszy w zespole trzyma manekina. Na sygnał zawodnicy z manekinami obiegają całe koło i przekazują go następnemu koledze. Gra trwa do momentu, aż trasy nie pokona ostatni zawodnik z zespołu. Sposób noszenie manekina ustala prowadzący. [...]

Stonoga

Uczestnicy: Dwa zespoły o równej liczbie zawodników. Organizacja: Drużyny ustawione w rzędach na linii startu, w pozycji na czworakach. Na sygnał zespoły muszą utworzyć „stonogę”, tzn. pierwszy oplata nogami tułów drugiego, drugi trzeciego itd. Taka „stonoga” maszerując na rękach musi dojść do półmetka. [...]

Stalowy chwyt

Uczestnicy: W parach. Organizacja: Zawodnicy w siadzie rozkrocznym naprzeciwko siebie, stopy oparte o stopy partnera. Na sygnał przeciwnicy podają sobie obie ręce i jak najmocniej ciągną się wzajemnie ku sobie aby zmusić partnera do pochylania się ku silniejszemu. To samo można powtórzyć lewą i prawą ręką. [...]

Rodeo

Uczestnicy: Parzysta liczba zawodników. Organizacja: Zawodnicy dobrani parami. Jeden z pary wykonuje klęk podparty, drugi siada na jego plecach okrakiem i oplata nogami jego tułów. Na sygnał zawodnicy siedzący na przeciwnikach starają się poprzez balansowanie ciałem powalić klęczących do leżenia przodem. Po powaleniu następuje zamiana ról. Zabawa może być przeprowadzona w sposób odwrotny. Zawodnik klęczący, poprzez balansowanie ciałem, bez odrywania ramion i kolan od maty stara się zrzucić siedzącego na plecach przeciwnika. [...]