Od wydawcy polskiego

Mistrz powiedział: Człowiek może rozwinąć swą doskonałość, lecz bez jego starań ona sama nie może uczynić go doskonałym. (Dialogi konfucjańskie) Filozoficzna i religijna myśl Wschodu zakłada jedność oraz współzależność mikro- i makrokosmosu. W osiągnięciu przez człowieka doskonałości niedzowne są: słuszne i właściwe słowo, słuszne myślenie i słuszne działanie. Idee i wierzenia religijne w Japoniii, czerpiące z buddyzmuy i konfucjanizmu, są niezmienne od stuleci, niezależne od postępu cywilizacyjnego. [...]

Napisz artykuł

Masz wyniki zawodów, słyszałeś o jakimś wydarzeniu ze świata Judo podziel się tą informacją z innymi. My nie możemy być na każdych zawodach (chociaż wydaje mi się, że egon jest na wszystkich) i nie jesteśmy w stanie dotrzeć do każdej informacji związanej z judo. Pomóż nam i podziel się swoją wiedzą z innymi. Zarejestruj się Aby zaproponować (opublikować) artykuł musisz się zarejestrować. [...]

Rozdział 4.1.2. Katame-no-kata

Katame-no-kata stanowi kolejną grupę technik Randori-no-kata. Jest praktyczną ilustracją teoretycznych studiów ataku i obrony w parterze. Podczas demonstracji technik tej formy Tori i Uke wykorzystują charakterystyczną wysoką postawę klęczną Taka-kyoshi-no-kamae oraz specyficzny sposób przemieszczania się w pozycji klęcznej Shikko. Chwyty wchodzące w skład Katame-no-kata podzielone zostały na 3 grupy (Osaekomi-waza, Shime-waza, Kansetsu-waza) po 5 technik. I. Osae-komi-waza [...]

Rozdział 4.1.1. Nage-no-kata

Nage-no-kata stanowi pierwszą grupę technik dwuczęściowego Randori-no-kata. Jest praktyczną ilustracją teoretycznych podstaw rzutów oraz pryncypiów ataku i obrony w pozycji stojącej. Tori i Uke przedstawiający tę formę oprócz nienagannej znajomości Nage-waza powinni wykazywać doskonałość w przemieszczaniu się (Tsugi-ashi, Ayumi-ashi) oraz obrotach ciała (Tai-sabaki). Układ zawiera 15 rzutów podzielonych na 5 serii (Te-waza, Koshi-waza, Ashi-waza, Ma-sutemi-waza,Yoko-sutemi-waza). Wszystkie techniki tworzące Nage-no-kata powinny być wykonywane najpierw na prawą, potem na lewą stronę. [...]

Rozdział 2.3. Ekspansja Judo poza Japonią

Wraz z ugruntowaniem się filozofii i metod treningowych Judo w Japonii, Jigoro Kano utwierdzał się w przekonaniu, iż walory utylitarne, wychowawcze i sportowe Łagodnej Drogi warte są rozpowszechnienia na całym świecie. Dlatego już od pierwszych lat XXw. twórca Kodokanu wysyłał swoich emisariuszy, aby nauczali Judo daleko poza granicami Kraju Wschodzącego Słońca. Z racji istniejących, silnych już w tym okresie stsunków dyplomatycznych i handlowych z USA, pierwsze kroki poczyniono w kierunku kontynentu amerykańskiego. [...]

Pomost pomiędzy tradycją i współczesnością

O czym jest ta książka Książka stanowi próbę przedstawienia wszelkich pozasportowych względów, które miały wpływ w przeszłości lub oddziałują obecnie na kształt Judo. Starano się w niej pokazać mniej znaną stronę Łagodnej Drogi, ukazując rozpowszechnione w niewielkim stopniu aspekty ideologiczno-filozoficzne i techniczne oraz rzucając nowe światło na Judo, postrzegane jako jedną z dyscyplin Budo. [...]

Janusz Wojnarowicz

Sukcesy: Mistrzostwa świata: 7. miejsce – kat. +100 kg (2003) 7. miejsce – kat. open (2003) 9. miejsce – kat. open (2005) Mistrzostwa Europy: 2. miejsce – kat. +100 kg (2005, 2006) 3. miejsce – kat. +100 kg (2002) 7. miejsce – kat. open (2002, 2003) 7. miejsce – kat. +100 kg (2003, 2008) Super Puchar Świata: 3. miejsce – kat. +100 kg (2002, 2006, 2007) 5. miejsce – kat. +100 kg (2002) Puchar Świata: 1. miejsce – kat. +100 kg (2002) 2. miejsce – kat. +100 kg (2005, 2007, 2008) [...]