Wyścig drużyn – „mostek”

uczestnicy: dwie drużyny o równej liczbie zawodników. przybory: tatami organizacja gry: Zawodnicy obu drużyn leżą na plecach w swoich rzędach. Wszyscy zawodnicy leżą nogami w jednym kierunku. Na sygnał prowadzącego pierwszy zawodnik zespołu pokonuje czołganiem tunel utworzony przez kolegów z zespołu, a tunel to po prostu wykonanie przez zawodników „mostka” (podpór tyłem leżąc łukiem) po wyjściu z tunelu, na czworakach należy przejść na początek rzędu (na swoje miejsce) wtedy może wystartować drugi zawodnik. Drugi zawodnik musi [...]

Wywoływanka na czworakach

Uczestnicy: Dwie drużyny o równej liczbie zawodników. Przybory: koło ze związanego pasa Organizacja: Zawodnicy obydwu drużyn siedzą w siadzie skrzyżnym na obwodzie wspólnego koła, każda drużyna zajmuje pół koła. Wszyscy zawodnicy każdej z drużyn mają swoje numery od 1 do…., pierwsze numery mają zawodnicy najlżejszych wag, a ostatnie zawodnicy wag najlżejszych. Na środku maty leży koło utworzone ze związanego pasa. [...]

Walka w łańcuchu

Uczestnicy: Dwie drużyny równej liczbie zawodników. Organizacja: Zespoły ustawione naprzeciwko siebie. Na polecenie prowadzącego, jeden wchodzi między luki drugiego; wszyscy chwytają się pod ręce, tworząc wspólny szereg, w którym jeden zespół jest zwrócony twarzą w jednym kierunku, a drugi w przeciwnym. Na sygnał każdy z szeregów stara się przepchnąć przeciwnika na określoną odległość. Przepychanie odbywa się w kierunku w którym zawodnicy mają skierowane twarze. Wygrywa zespół, któremu uda się przepchnąć drużynę przeciwną na określoną odległość. [...]

Walka kogutów

Uczestnicy: Dwie drużyny o równej liczbie zawodników. Organizacja: Drużyny siedzą na wspólnym okręgu. Do środka koła wchodzi po jednym zawodniku z drużyny, przyjmują oni pozycję przysiadu z wyciągniętymi do przodu ramionami. [...]

Walka jeźdźców

Uczestnicy: Dwie drużyny o równej liczbie zawodników Organizacja: Zawodnicy w drużynie dobierają się parami. Jeden z pary wykonuje klęk podparty, a drugi siada na jego plecach. Zawodnicy obydwu drużyn ustawieni na tatami. Na sygnał zawodnicy starają się wypchnąć poza pole walki lub przewrócić przeciwnika. Z gry wypadają pary, które opuściły wyznaczone pole walki lub te pary, w których „jeździec” spadł z „konia”. Gra trwa przez jedną minutę. Wygrywa drużyna, z której więcej par pozostało na polu walki. [...]

Walka cygańska

Uczestnicy: Parzysta liczba zawodników. Organizacja: Zawodnicy dobrani dwójkami, kładą się tyłem obok siebie, mając głowy zwrócone w przeciwnych kierunkach, chwytają się pod prawe lub lewe ramię. Na sygnał zawodnicy w parach podnoszą do góry nogi wewnętrzne, zaczepiają je o siebie piętami lub pod kolanami i starają się wzajemnie przekoziołkować. Komu w parze się to uda, ten zwycięża i zdobywa punkt. Po każdej walce następuje zmiana w parach i rozpoczynamy walkę od początku (po każdej walce należy zmieniać nogi) [...]

Wahadło

Uczestnicy: Dowolna liczba zawodników. Organizacja: Zawodnicy rozstawieni na całej macie trójkami. Dwaj z trójki stają w postawie jigotai naprzeciwko siebie w odległości ok. 2 kroków. W środku, bokiem między nimi w postawie zasadniczej staje trzeci. Na sygnał, stojący na zewnątrz popychają w swoją stronę środkowego, który nie ruszając się z miejsca pochyla się od jednego do drugiego. Po kilku ruchach następuje zmiana w trójkach. [...]

Sztafeta z rzutem manekina

Uczestnicy: Dwa zespoły równej liczbie zawodników. Organizacja: Zawodnicy siedzą w rzędach na linii startu. Na sygnał pierwszy zawodnik wykonuje przewrót w przód, pół obrotu i przewrót w tył, następnie na czworakach dobiega do półmetka i wykonuje określony rzut na manekinie i jak najszybciej wraca na czworakach do swojego rzędu dając sygnał do startu następnemu zawodnikowi. Wygrywa zespół, który szybciej i dokładniej wykona zadanie. [...]

Sztafeta z przewrotami

Uczestnicy: Dwa zespoły o równej i parzystej liczbie uczestników. Organizacja: Drużyny ustawione w rzędach na linii startu, zawodnicy w drużynach dobrani parami. Na sygnał jeden z pary wykonuje klęk podparty, a drugi wykonuje nad nim przewrót lotny i następnie wykonuje klęk podparty. W tym czasie drugi z pary wykonuje również przewrót lotny i tak na zmianę. Ćwiczenie wykonujemy do półmetka i z powrotem. Wygrywa zespół, który szybciej i dokładniej wykona zadanie. (można określić ilość przewrotów lotnych na jednej długości) [...]