Parzyłapki w podporze

Uczestnicy: Zawodnicy w parach. Organizacja: Zawodnicy ustawieni twarzą do siebie w podporze przodem, nogi w lekkim rozkroku. Na sygnał każdy z zawodników stara się uderzyć jedną ręką w grzbiet dłoni przeciwnika jednocześnie unikając trafień współćwiczącego zmieniając położenie dłoni. Za każde trafienie zawodnik otrzymuje punkt. Wygrywa zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów. [...]

Kto kogo uniesie

Uczestnicy: Parzysta liczba zawodników. Organizacja: Zawodnicy ustawiają się w parach naprzeciwko siebie na całej macie. Na sygnał uczestnicy starają się w dowolny sposób podnieść swojego przeciwnika do góry tak, aby oderwał on nogi od podłoża. Za każde podniesienie zawodnik otrzymuje 1 punkt. Należy zmieniać przeciwników. [...]

Kret

uczestnicy: dwie drużyny o równej liczbie zawodników. przybory: tatami organizacja gry: Dwa zespoły ustawione w szeregach, zawodnicy w klęku podpartym. Na sygnał prowadzącego prawoskrzydłowy zaczyna czołgać się w tunelu utworzonym poprzez swoich kolegów. Po zajęciu miejsca na końcu zespołu klepie w ramię kolegę [...]

Berek na jednej nodze

Uczestnicy: Dowolna liczba zawodników. Organizacja: Zawodnicy rozstawieni na całej macie, jeden zawodnik zostaje berkiem. Na sygnał rozpoczyna się zabawa w berka. Gonić i uciekać można tylko na jednej nodze – zmianę nogi można wykonać tylko na sygnał prowadzącego. Zadaniem berka jest po dogonieniu uciekającego wytrącić go pchnięciem z równowagi tak, aby dotknął on maty obiema nogami lub przewrócił się. Złapany zostaje berkiem i zabawa toczy się dalej. [...]

Gry i zabawy dla dzieci

Zabawy i gry wyróżniają się bogactwem różnorodnych form ruchu, takich jak: chód, bieg, skok, rzut, pełzanie i mocowanie. Wpływają wszechstronnie na ustrój dziecka, przyczyniają się do podnoszenia jego wydolności oraz sprawności fizycznej przez pobudzanie do pracy dużych grup mięśniowych, narządów wewnętrznych i aparatu nerwowego. Przystępując do wprowadzenia zabaw i gier z mocowaniem w zajęciach (trening) wskazane jest przedstawienie następującej kolejności: przetaczanie, pełzanie, przeciąganie, powalanie, utrzymanie równowagi, walki "kto kogo". [...]