Postanowienia ogólne

  1. Ustala się 3 rodzaje stopni:
    1. stopnie szkolne – KYU
    2. Stopnie mistrzowskie – DAN
    3. Stopnie honorowe – DAN
  2. Nadawanie stopni:
    1. Prawo nadawania stopni 6, 5, 4, 3, KYU mają trenerzy lub instruktorzy judo kierujący bezpośrednio szkoleniem egzaminowanego posiadający minimum 1 DAN zweryfikowani przez PZJudo (obowiązkowy udział w kursie doszkoleniowym w okresie ostatnich 3 lat).
    2. Prawo nadawania stopni 2 i 1 KYU mają trenerzy, instruktorzy judo kierujący bezpośrednio szkoleniem egzaminowanego lub inni z macierzystego klubu lub okręgu posiadający minimum 3 DAN zweryfikowani przez PZJudo (obowiązkowy udział w kursie doszkoleniowym w okresie ostatnich 3 lat).
    3. Prawo nadawania stopni mistrzowskich DAN i stopni honorowych DAN ma Komisja DAN Polskiego Związku Judo na organizowanych dwa razy w roku kursach form KATA oraz na zgrupowaniach Kadry Narodowej. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się organizowanie egzaminów na stopnie DAN przy innych okazjach.
    4. Zawodnikom stopnie mistrzowskie 1 i 2 DAN mają prawo nadawać Regionalne Komisje DAN w ustalonych przez nie i ogłoszonych terminach.
    5. Nadane stopnie są prawomocne po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.
      Informacja o nadanych stopniach ogłaszana jest nie rzadziej niż raz w roku w komunikacie PZJ i jest ostatecznym potwierdzeniem nadania stopnia.
    6. Przy nadawaniu jakiegoś stopnia: zawodniczego, trenerskiego czy honorowego obowiązuje zachowanie kolejności stopnia.
      Nie dopuszcza się omijania stopni.
    7. Zgodnie z przepisami Światowej Federacji Judo nie uznaje się żadnych stopni nadanych przez inne federacje obywatelom polskim. Honorowane będą jedynie stopnie DAN nadawane przez KODOKAN.
      Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia judo winna prezentować nienaganną postawę moralną.
Posted Under
Bez kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *