Przeciąganie liny

Uczestnicy:
Dwie drużyny o równej liczbie zawodników.

Przybory:
lina, dwa znaczniki

Organizacja:
Zawodnicy trzymają dwa końce liny. Na środku liny zawiązana jest szarfa.
Na sygnał drużyny starają się przeciągnąć przeciwnika na swoją stronę. Przeciągnięcie liczy się wtedy, gdy szarfa minie postawiony na macie znacznik.
Dla urozmaicenia można wprowadzić przeciąganie prawą i lewa ręka.

Posted Under
Bez kategorii

Przeciąganie liny

Uczestnicy:
Dwie drużyny o równej liczbie zawodników.

Przybory:
lina, dwa znaczniki

Organizacja:
Zawodnicy trzymają dwa końce liny. Na środku liny zawiązana jest szarfa.
Na sygnał drużyny starają się przeciągnąć przeciwnika na swoją stronę. Przeciągnięcie liczy się wtedy, gdy szarfa minie postawiony na macie znacznik.
Dla urozmaicenia można wprowadzić przeciąganie prawą i lewa ręka.

Posted Under
Bez kategorii