Regulamin uzyskiwania stopni DAN

 1. Ustala się 10 stopni DAN

  • SHO DAN (1 DAN) – pas czarny
  • NI DAN (2 DAN) – pas czarny
  • SAN DAN (3 DAN) – pas czarny
  • YO DAN (4 DAN) – pas czarny
  • GO DAN (5 DAN) – pas czarny
  • ROKU DAN (6 DAN) – pas biało czerwony
  • SHICHI DAN (7 DAN) – pas biało czerwony
  • HACHI DAN (8 DAN) – pas biało czerwony
  • KU DAN (9 DAN) – pas czerwony
  • JU DAN (10 DAN) – pas czerwony

  Stopnie 9 i 10 DAN nadawane są za wybitne osiągnięcia w popularyzacji i rozwoju judo w Polsce.

 2. Stopnie mistrzowskie zawodnicze (1 – 6 DAN)

  1. Wymagania sportowe na stopień 1 – 6 DAN
   1. Zawodnik ubiegający się o prawo zdawania egzaminu na stopień 1-6 DAN winien uzyskać minimum 30 punktów w walkach krajowych lub międzynarodowych objętych kalendarzem PZJudo, Regionu i OZJudo wg klucza jak dla stopni KYU.
   2. Po zdobyciu tytułu Mistrza Olimpijskiego lub Mistrza Swiata zawodnik otrzymuje z promocji wyższy stopień DAN.

    Uwaga! JUDOKA, który ograniczył uczestnictwo w oficjalnym współzawodnictwie sportowym PZJudo, Regionu i OZJudo lub nie chce brać w nim udziału jednak aktywnie praktykuje judo może uzyskiwać stopnie bez spełnienia warunku sportowego.

    Przystąpienie do egzaminu możliwe jest po:

    • uzyskaniu zgody Głównej Komisji DAN na tryb zdobywania stopnia bez warunku sportowego
    • udokumentowaniu zdobycia 100 pkt* w każdym roku kalendarzowym za udział w treningach RANDORI w klubach wskazanych przez PZJudo o profilu wyczynowym (listę klubów publikuje Pion Szkolenia PZJudo)
    • zdaniu egzaminu przez Główną Komisją DAN

    * – Za jedno stoczone randori można otrzymać 1 pkt (bez względu na stopień przeciwnika)
    * – Punkty za stoczone randori potwierdza trener uprawniony przez PZJudo na obowiązującym formularzu.

  2. Wymagania techniczne:

   SHO DAN
   1. GO KYO
   2. NAGE NO KATA (3 grupy)
   NI DAN
   1. GO KYO
   2. KATAME WAZA
   3. NAGE NO KATA (5 grupy)
   SAN DAN
   1. RENZOKU WAZA w zakresie GO KYO
   2. KATAME NO KATA
   YO DAN
   1. Pełna znajomość: NAGE WAZA wraz z technikami nie objętymi GO KYO
   2. NAGE NO KATA
   3. KATAME NO KATA
    Uwaga! Kobiety mogą zamiast NAGE NO KATA wykonać JU NO KATA
   GO DAN
   1. KIME NO KATA lub KODOKAN GOSHIN JUTSU
   ROKU DAN
   1. KODOKAN GOSHIN JUTSU lub KIME NO KATA
  3. Kryteria czasowe (nie stosuje się jeśli zawodnik zdobył medal w IO, MS lub ME).

   W trybie zawodniczym W trybie rekreacyjnym
   od 1 KYU do SHO DAN 1 rok (wiek min. 16 lat) 2 lata (wiek min. 16 lat)
   od SHO DAN do NI DAN 2 lata 4 lata
   od NI DAN do SAN DAN 3 lata 6 lata
   od SAN DAN do YO DAN 4 lata 8 lata
   od YO DAN do GO DAN 5 lata 10 lata
   od GO DAN do ROKU DAN 6 lata 12 lata
 3. Stopnie mistrzowskie trenerskie (2 – 8 DAN)

  1. Wymagania sportowe:
   Aby byc dopuszczonym do egzaminu technicznego na następny stopień trener musi wykazać, że w okresie od uzyskania poprzedniego stopnia spędził minimum jeden z trzech warunków:

   • prowadził szkolenie z dowolną grupą zawodników przez okres minimum czterech lat od ostatniego egzaminu
   • dwaj zawodnicy szkoleni przez niego minimum przez dwa lata na dowolnym etapie szkolenia zdobyli medale na Mistrzostwach Polski lub w turniejach miedzynarodowych dowolnej grupy wiekowej
   • dwaj zawodnicy szkoleni przez niego minimum przez dwa lata na dowolnym etapie szkolenia zostali powołani do Kadry Narodowej dowolnej grupy wiekowej.
  2. Wymagania techniczne:

   NI DAN
   1. KATAME WAZA
   2. NAGE NO KATA (5 grupy)
   SAN DAN
   1. RENZOKU WAZA w zakresie GO KYO
   2. KATAME NO KATA
   YO DAN
   1. NAGE WAZA wraz z technikami nie objętymi GO KYO
   2. NAGE NO KATA
   3. KATAME NO KATA
    Uwaga! Kobiety mogą zamiast NAGE NO KATA wykonać JU NO KATA
   GO DAN
   1. KIME NO KATA lub KODOKAN GOSHIN JUTSU
   ROKU DAN
   1. KODOKAN GOSHIN JUTSU lub KIME NO KATA
   SHICHI DAN
   1. JU NO KATA lub ITSUTSU NO KATA
   HACHI DAN
   1. KOSHIKI NO KATA
  3. Kryteria czasowe

   od SHO DAN do NI DAN 2 lata
   od NI DAN do SAN DAN 3 lata
   od SAN DAN do YO DAN 4 lata
   od YO DAN do GO DAN 5 lat
   od GO DAN do ROKU DAN 5 lat (wiek minimum 35 lat)
   od ROKU DAN do SHICHI DAN 5 lat
   od SHICHI DAN do HACHI DAN 5 lat (wiek minimum 45 lat)

   UWAGA!

   • odstępuje się od stosowania kryterium czasowego w przypadku, gdy trzej zawodnicy szkoleni przez trenera minimum dwa lata zostali powołani w danym roku do Reprezentacji Polski na IO lub MS lub ME dowolnej grupy wiekowej.
   • zawodnik szkolony przez trenera min. 2 lata zdobył medal w IO, MS lub ME dowolnej grupy wiekowej.
   • Za wybitne osiągnięcia trener może uzyskać stopień w drodze nominacji (trenerów KN dotyczy tylko podpunkt b i c).

 4. Stopnie mistrzowskie sędziowskie

  1. Wymagania sportowe:
   Sędziowie mają prawo do egzaminu na wyższy stopień DAN nw. przypadkach:

   • po uzyskaniu stopnia sędziego związkowego
   • po uzyskaniu licencji sędziego światowego "B"
   • z tytułu zajęcia I miejsca w klasyfikacji rocznej sędziów szkolenia centralnego w grupie sędziów związkowych lub światowych
   • po uzyskaniu licencji sędziego światowego "A"
   • po 5 krotnym uzyskaniu wyniku pozytywnego (kat A-C) za sędziowanie w Mistrzostwach Europy (ME Seniorów, Jun., DME) lub 3 krotnym uzyskaniu wyniku pozytywnego za sędziowanie Mistrzostw Swiata Juniorów
   • po 2 krotnym zakwalifikowaniu się i sędziowaniu Mistrzostw Swiata Seniorów
   • po zakwalifikowaniu się i sędziowaniu Igrzysk Olimpijskich

   Uwaga: W przypadku spełnienia warunku z pkt f lub g sędzia otrzymuje nominację na wyższy stopień "honorowy DAN"

  2. Wymagania techniczne:

   NI DAN
   1. KATAME WAZA
   2. NAGE NO KATA (5 grupy)
   SAN DAN
   1. RENZOKU WAZA w zakresie GO KYO
   2. KATAME NO KATA
   YO DAN
   1. NAGE WAZA wraz z technikami nie objętymi GO KYO
   2. NAGE NO KATA
   3. KATAME NO KATA
    Uwaga! Kobiety mogą zamiast NAGE NO KATA wykonać JU NO KATA
   GO DAN
   1. KIME NO KATA lub KODOKAN GOSHIN JUTSU
   ROKU DAN
   1. KODOKAN GOSHIN JUTSU lub KIME NO KATA
   SHICHI DAN
   1. JU NO KATA lub ITSUTSU NO KATA
   HACHI DAN
   1. KOSHIKI NO KATA
  3. Kryteria czasowe:

   od SHO DAN do NI DAN 2 lata
   od NI DAN do SAN DAN 3 lata
   od SAN DAN do YO DAN 4 lata
   od YO DAN do GO DAN 5 lat
   od GO DAN do ROKU DAN 5 lat (wiek minimum 35 lat)
   od ROKU DAN do SHICHI DAN 5 lat
   od SHICHI DAN do HACHI DAN 5 lat (wiek minimum 45 lat)

   Uwaga: Dla poz f i g pkt 1 nie obowiązują kryteria czasowe

 5. Stopnie honorowe (1 – 10 DAN)

  1. Honorowy stopień DAN może być nadany za wyjątkowe zasługi dla polskiego judo osobom, które pzedtem uzyskały minimum 1 KYU w trybie zawodniczym, trenerskim lub sędziowskim, a obecnie z przyczyn od siebie niezależnych nie mogą spełniać warunków niezbędnych do uzyskania stopnia w trybie zawodniczym czy trenerskim.
  2. Honorowy stopień DAN może byc nadany tylko jeden raz, a w sytuacjach wyjątkowych dwukrotnie.
  3. Honorowe stopnie DAN nadaje Komisja DAN.
Posted Under
Bez kategorii