Stowarzyszenie Tradycyjnego Judo – STJUDO

Po wprowadzeniu ostatnich zmian regulaminowych, JUDO – niegdyś dynamiczna efektowna dyscyplina sportu stało się kadłubową wersją zapasów stylu klasycznego. Turniej który wg. poprzednio obowiązujących przepisów zorganizował i przeprowadził mistrz olimpijski Paweł Nastula, obudził nadzieje, że wiadomość o śmierci naszej pięknej dyscypliny jest przedwczesna. Tęsknoty za pełnym nie amputowanym JUDO, są widoczne i istnieje zapotrzebowanie na walki z wykorzystywaniem pełnego arsenału technik rzutów ręcznych.

Dlatego proponuje powołanie Stowarzyszenia TRADYCYJNEGO JUDO, które pielęgnowałoby formę naszej dyscypliny w oparciu o przepisy przed ostatnią „rewolucją” dokonaną przez International Judo Federation.

Powołanie stowarzyszenia jest pierwszym i niezbędnym krokiem do szerszego sformułowania kierunków formy działania. Stowarzyszenie opierałoby się w swojej działalności na zasadzie NO PROFI.

Stowarzyszenie jest zakładane na zebraniu założycielskim przez co najmniej 7 osób, które stają się członkami założycielami stowarzyszenia. Na zebraniu założycielskim podejmują one uchwały o: powołaniu organizacji, przyjęciu statutu, wyborze władz stowarzyszenia. Mogą też podjąć uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego (art. 9 i 10 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Następnie zarząd składa wniosek (razem z wymaganymi załącznikami) o rejestrację stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do KR.

Mam nadzieję, że decydenci IJF opamiętają się i doczekamy powrotu do tradycyjnego judo, a my POLSKA będziemy już przygotowani!
Jednocześnie będziemy uczyli technik, których brakuje już w judo sportowym, aby nasze judo nie zostało zapomniane.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu bezpośredniego

Ryszard Janiszewski
Tel. 605 36 38 79 lub Email :rrjaniszewski@gmail.com