Uwagi końcowe

 1. Kandydat do egzaminu na stopień KYU zgłasza trenerowi ustnie gotowość zdawania egzaminu i dokumentuje spełnienie warunku sportowego zapisami w certyfikacie (zał. nr 3 w trybie zawodniczym) lub przedkłada potwierdzony rejestr randori (zał. nr 2 w trybie rekreacyjnym)
 2. Kandydat do egzaminu na stpień DAN przekazuje Kolegium DAN wniosek pisemny (zał. nr 4) zawierający dane personalne oraz dokładne dane dotyczące spełnienia warunku sportowego i kryterium czasowego (zał. nr 3 lub zał. nr 2).
  Wniosek musi też zawierać opinię:

  • trenera gdy z wnioskiem występuje zawodnik,
  • bezpośrednich przełożonych (lub Rady Trenerów) gdy z wnioskiem występuje trener,
  • Głównej Komisji Sędziowskiej gdy z wnioskiem występuje sędzia.
 3. Przed przystąpieniem do egzaminu kandydat wnosi opłatę egzaminacyjną, która nie podlega zwrotowi niezależnie od efektu egzaminu
 4. Po zaliczeniu egzaminu kandydat wnosi opłatę za certyfikat.
 5. Wysokość opłat ustala PZJudo i ogłasza w komunikacie.
 6. Niniejszy regulamin unieważnia wszystkie poprzednie regulaminy.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2003 r.

Warszawa dn. 29.10.2002

Regulamin podpisał:
Kierownik wyszkolenia PZJ: Jarosław Wołowicz
V-ce Prezes PZJ: Andrzej Falkiewicz

Posted Under
Bez kategorii