V Międzynarodowy Turniej Judo Łazy

V Międzynarodowy Turniej Judo
o Puchar Wójta Gminy Lesznowola
Turniej Rankingowy
Warszawsko – Mazowieckiego Związku Judo

Organizator

Urząd Gminy Lesznowola
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli
Uczniowski Klub Sportowy „Iwiczna”
Uczniowski Klub Judo 225

Cel

Popularyzacja judo jako sportu olimpijskiego, krzewienie sportu wśród dzieci i młodzieży, wymiana kontaktów międzynarodowych.

Termin

08.02.2009 – niedziela

Miejsce

Hala Sportowa Zespołu Szkół w Łazach
Łazy ul. ks. Słojewskiego 1
05-552 Wólka Kosowska

Warunki Uczestnictwa

Dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 95 – 96, 97 – 98

Dzieci dziewczęta: roczniki 97 – 98: 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57
Dzieci chłopcy: roczniki 97 – 98: 33, 36, 39, 42, 46, 50, 55, 60, 66, +66

Młodziczki: roczniki 95 – 96: 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63
Młodzicy: roczniki 95 – 96: 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73

Nagrody

Turniej indywidualny: za miejsca 1 – 3 medale

Puchar dla najlepszej zawodniczki i zawodnika turnieju.
Punktacja drużynowa: dla najlepszej drużyny:
za miejsce 1 – 3 puchary

Opłata startowa

20 zł

Sędziowanie

Sędziowie powołani przez Warszawsko – Mazowiecki Związek Judo

Program zawodów

08.02.2009 niedziela

Dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 97 -98
Waga w godz. 08.30 – 09.30
Walki eliminacyjne od godz. 10.30
Walki finałowe i dekoracja w trakcie turnieju

Młodziczki i młodzicy urodzeni w latach 95 -96
Waga w godz. 13.30 – 14.15
Walki eliminacyjne od godz. 15.00
Walki finałowe i dekoracja w trakcie turnieju

Zakończenie zawodów około godz. 19.00

Czas walki

W obu grupach wiekowych czas walki wynosi 3 minuty czasu efektywnego.
W grupie wiekowej dzieci ( roczniki 97 – 98) zakaz stosowania dźwigni i duszeń.
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Judo

Ubezpieczenie i badania lekarskie

Każdy uczestnik i uczestniczka musi posiadać ważne ubezpieczenie. Organizatorzy obligują trenerów do sprawdzenia ważności badań lekarskich swoich zawodników, gdyż przy wadze nie będą one sprawdzane.

Zgłoszenia

Zgłoszenia zawodników (imię i nazwisko, klub, rocznik, waga) prosimy przesyłać do dnia 6.02.2009 na adres judoartur@wp.pl
Dodatkowe informacje: Artur Brzeziński 606 241 270

Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci Młodszych

Organizator

Urząd Gminy Lesznowola
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli
Uczniowski Klub Sportowy „Iwiczna”
Uczniowski Klub Judo 225

Termin

07.02.2009 – sobota

Miejsce

Hala Sportowa Zespołu Szkół Publicznych w Łazach
Łazy ul. Ks. Słojewskiego 1
05 – 552 Wólka Kosowska

Warunki uczestnictwa

Dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 1999, 2000, i za zgodą trenera 2001

Nagrody

Wszyscy uczestnicy turnieju zostaną nagrodzeni medalami oraz pamiątkowymi koszulkami

Opłata startowa

20 zł

Program zawodów

9.00 – 9.30 waga dziewczęta
9.30 – 10.00 losowanie grup
10.00 – 10.15 rozgrzewka
10.15 zawody

12.00 – 12.30 waga chłopcy
12.30 – 13.00 losowanie grup
13.00 – 13.15 rozgrzewka
13.15 – 17.00 zawody

Regulamin zawodów

• Czas walki 1min 30s czasu ciągłego
• Walkę sędziuje 1 arbiter
• Zawodnicy będą proszeni o przebywanie przy swojej macie, listę walk prowadzić będzie sędzia tablicy bez mikrofonu

Zakaz stosowania
• Duszeń i dźwigni
• Rzutów z grupy sutemi i makikomi.
• Seoi- nage z kolan.
• Chwytów poniżej pasa.
• Chwytów wokół głowy bez trzymania ręką za kołnierz.
• Zawodnicy i zawodnicy zostaną rozlosowani do grup 5 osobowych według wagi począwszy od osoby najlżejszej, w przypadku braku odpowiedniej ilości osób dopuszcza się grupy mniej liczne ( maksymalna różnica wagi może wynosić 10 kg miedzy uczestnikami)
• Każdy uczestnik i uczestniczka musi posiadać ważne ubezpieczenie NNW. Organizatorzy obligują trenerów do posiadania zgody rodziców na start w zawodach judo organizowanych przez UKS Iwiczna i UKJ 225 w dniu 07.02.2009 zawodników i zawodniczki , gdyż przy wadze nie będą one sprawdzane.

Zgłoszenia

Zgłoszenia zawodników (imię i nazwisko, klub, rocznik) prosimy przesyłać do dnia 6.02.2009 na adres judoartur@wp.pl
Dodatkowe informacje: Artur Brzeziński 606 241 270