VI Międzynarodowy Turniej Judo -Nagroda Pieniężna- Suchy Las 2009 7000PLN- pula nagród

I .ORGANIZATOR
Uczniowski Klub Sportowy ,,Gimnazjon” Suchy Las – www.judo.suchylas.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
Urząd Gminy Suchy Las
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie II. CEL
Popularyzacja judo, krzewienie sportu wśród dzieci i młodzieży, wymiana kontaktów międzynarodowych. III. TERMIN, MIEJSCE, 05.09.2009r. (sobota). Otwarcie godz.11.00. Hala Sportowo-Widowiskowa w Suchym Lesie ul. Szkolna
IV. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia zawierające: nazwisko i imię, rocznik, wagę, stopień kyu prosimy nadsyłać do 02.09.2009r. fax.(0-61) 8119729, e-mail: sekretariat@judo.suchylas.pl , informacje Henryk Kusza tel. 507 030 301
V. PROGRAM. KATEGORIE WIEKOWE I WAGOWE
Dzieci, Młodzicy, Młodziczki, Juniorzy mł., Juniorki mł., Juniorzy, Juniorki

Rocznik U-13 1997/98
Ważenie 9:00 – 10:00
Hajime 11:00
Czas walk 3 min
Dziewczęta 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 52, + 52g.
Chłopcy 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 52, 56, +56kg.

Rocznik U-17 1993/94
Ważenie 9:00 – 10:00
Hajime 11:00
Czas walk 4 min
Dziewczęta40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70kg.
Chłopcy 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90kg.

Rocznik U-15 1995/1996
Ważenie 9:00 – 11:00
Hajime 13:00
Czas walk 3 min
Dziewczęta36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70kg.
Chłopcy38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, +81kg.

U-19 1991/92/93/94
Ważenie 9:00 – 11:00
Hajime 14:00
Czas walk 4 min
Dziewczęta 63, +78 kg.
Chłopcy 66, 81kg.

VI. OPŁATA STARTOWA – 20 zł
VII. NAGRODY- 5000PLN
Za miejsca 1-puchar , za miejsca 2-3 medale i nagrody rzeczowe. Dyplomy za miejsca 1-5. Puchary i dyplomy w klasyfikacji klubowej za miejsca od I do V.

VIII. REGULAMIN PUNKTACJI ZESPOŁOWEJ –2000PLN
Do klasyfikacji zespołowej uwzględnia się wyłącznie od 3 do 10 wcześniej wybranych zawodników/czek. Zgłoszeni zawodnicy muszą reprezentować przynajmniej 3 kat. wiekowe spośród rozgrywanych U-13, U-15, U-17, U-19 . Drużyna powinna składać się z przynajmniej 6 chłopców. 1m.-5pkt, 2m.-3pkt, 3m.-2pkt, 5m.-1pkt. Nagrody pieniężne dla pierwszych 3 zespołów. 1m.-1000PLN, 2m.-700PLN, 3m.- 300PLN
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami na 4 matach. W każdej wadze jest jedno 3 i 5 miejsce . W przypadku tylko 2 zawodników w wadze zawodnicy walczą do dwóch zwycięstw. System rozgrywania w grupach lub francuski z repasażem. Obowiązują ważne badania sportowo-lekarskie. Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków NW. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki.