VII Międzynarodowe Grand Prix Pawłowice

Uczniowski Klub Sportowy Judo Pawłowice oraz Urząd Gminy Pawłowice
Zaprasza Wasz Klub na
VII Międzynarodowe Grand Prix młodzików i dzieci w JUDO

1.Terminy rozgrywania turniejów VII GP w 2008 r.

I turniej 4.10.2009 (niedziela)
II turniej 28.11.2009(sobota)

2.Miejsce rozgrywania turniejów
Hala Sportowa w Pawłowicach ul. Szkolna, 43-251 Pawłowice woj. Śląskie
Turniej odbywa się na 4 polach walki
Noclegi można zamawiać u organizatora.

3.Program zawodów
waga 9.00-10.00
losowanie 10.00-11.05
otwarcie 11.05-11.15
walki 11.15 – do zakończenia

4.Prawo startu mają zawodnicy
młodzicy 96-97r, młodziczki 96-97r
dzieci 98r i młodsi za zgodą rodziców

Uwaga – zmiana w kat. dzieci , dziewczęta startują osobno z chłopcami. Połączenie kat wagowych nastąpi w przypadku małej ilości zawodników w poszczególnych kat. wag.

Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie . Poszczególne drużyny powinny posiadać ubezpieczenie NNW. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe urazy.
Opłata startowa – 15 zł od zawodnika
Za ekipy zagraniczne opłatę startową uiszcza organizator
Medale i dyplomy otrzymują zawodnicy , którzy zajęli miejsca od 1-3

5. Kategorie wagowe:
młodzicy:
chłopcy: 34,38,42,46,50,55,60,66,73,+73kg
dziewczęta: 32,36,40,44,48,52,57,63,70,+70kg

dzieci:
chłopcy : 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, +51kg
dziewczęta: 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, +52kg

Czas walki:
młodzicy i młodziczki -3 min czas ciągły
dzieci -2 min czas ciągły

Kontakt:
Grzegorz Sypniewski tel. 0509 528 235
Beata Sypniewska tel. 0601 155 357
e-mail: grzegorz.sypniewski@op.pl

Posted Under
Bez kategorii
Tagged