Wyścig z przewrotami i czworakowaniem

Uczestnicy:
Dwa zespoły.

Organizacja:
Zespoły siedzą na obwodzie wspólnego koła, każdy zespół na swojej połowie. Na sygnał pierwszy zawodnik pokonuje przewrotami w przód odległość za plecami swoich zawodników, omija ostatniego i na czworakach przebiega przez środek koła i wraca na swoje miejsce. Na ten sygnał startuje kolejny zawodnik.
Każdy zawodnik musi przewrotami w przód pokonać tą samą odległość czyli Np. przy ośmioosobowym zespole czwarty zawodnik przewrotami w przód pokonuje odległość za plecami czterech kolegów, następnie na czworakach przebiega przez środek koła i zanim zajmie swoje miejsce musi jeszcze przewrotami pokonać odległość zapleczami pozostałych trzech partnerów.
Wygrywa zespół, który bezbłędnie i szybciej wykona zadanie.

Posted Under
Bez kategorii

Wyścig z przewrotami i czworakowaniem

Uczestnicy:
Dwa zespoły.

Organizacja:
Zespoły siedzą na obwodzie wspólnego koła, każdy zespół na swojej połowie. Na sygnał pierwszy zawodnik pokonuje przewrotami w przód odległość za plecami swoich zawodników, omija ostatniego i na czworakach przebiega przez środek koła i wraca na swoje miejsce. Na ten sygnał startuje kolejny zawodnik.
Każdy zawodnik musi przewrotami w przód pokonać tą samą odległość czyli Np. przy ośmioosobowym zespole czwarty zawodnik przewrotami w przód pokonuje odległość za plecami czterech kolegów, następnie na czworakach przebiega przez środek koła i zanim zajmie swoje miejsce musi jeszcze przewrotami pokonać odległość zapleczami pozostałych trzech partnerów.
Wygrywa zespół, który bezbłędnie i szybciej wykona zadanie.

Posted Under
Bez kategorii