XI OTWARTE MISTRZOSTWA WOLI

Turniej rankingowy Warszawsko Mazowieckiego Związku Judo
Organizator : Uczniowski Klub Judo “225” Warszawa
Data: 19.04.2009 (niedziela)
Miejsce: Sala Gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 225 w Warszawie
ul. Brożka 15, 01-451 Warszawa
Program:
9.00 – 9.30 : waga w kategoriach:
1995 – 96 dziewczęta 33 , 36 , 40 , 44 , 48 , 52 , 57 , 63,70,+70kg
10.00 : Walki eliminacyjne i o medale w kategorii 1995- 96 dziewcząt
10.30 – 11.00 : waga w kategoriach:
1997 – 98 dziewczęta 27,30, 33, 36 , 40 , 44 , 48 , 52 , 57 ,+ 57 kg
11.30 : Walki eliminacyjne i o medale w kategorii 1997 – 98 dziewcząt
12.30 – 13.00 : waga w kategoriach:
1997 – 98 chłopcy: 30 , 33 , 36 , 39 , 42, 46 kg
13.30 : Walki eliminacyjne i o medale
15.30 – 16.00 : waga w kategoriach:
1997 – 98 chłopcy: 50 , 55 , 60, 66, + 66 kg
16.30 : Walki eliminacyjne i o medale
Zawody będą rozgrywane na dwóch matach o wymiarach 6m x 5m
Ceremonie wręczenia nagród będą się odbywać podczas turnieju
Czas walki: 3 minuty
Startowe : 20 zł od zawodnika
Ubezpieczenie: wszyscy startujący zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie
NNW . Trenerzy mogą dopuścić do startu w zawodach zawodników
posiadających aktualne badania lekarskie. Badania nie będą weryfikowane
Nagrody: medale i upominki za miejsca 1 – 3,
Termin zgłaszania zawodników: do 17.04.2009
Informacje i zgłoszenia: Jacek Zawadka tel.: 0- 602396975 ,
faks. : 228854901 e-mail: jafi@jafisport.pl