Zapisy w statucie OZ Judo

Pewne OZ Judo w X chce zmienić swój statut wykreślając z niego paragraf o następującym brzmieniu:
„OZ Judo w X jest członkiem Polskiego Związku Judo oraz działa zgodnie z jego statutem, uchwałami i wytycznymi”
oraz fragmnet paragrafu o brzmeniu:
„Podlega kontroli i nadzorowi Polskiego Związku Judo”
Odnoszę wrażenie, że w ten sposób następuje odejście ze struktur PZ Judo.
Interesuje mnie jakie konsekwencje rodzi takie działanie – zarówno dla klubów zrzeszonych w tym OZ Judo oraz dla zawodników.

pozdrawiam

Posted Under
Bez kategorii