Zawody Kowala – Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzików

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ DZIECI I MŁODZIKÓW W JUDO O PUCHAR WÓJTA GMINY KOWALA POD PATRONATEM STAROSTY RADOMSKIEGO
16.09.2017

1. ORGANIZATORZY

ULKS Judo Kowala
Wójt Gminy Kowala
Starosta Radomski
PSP w Kowali

2.TERMIN 16.09.2017r. (sobota)

3. MIEJSCE ZAWODÓW HALA SPORTOWA PSP w Kowali 26-624 Kowala 103

4.BIURO ZAWODÓW
KIEROWNIK BIURA – Okólska Małgorzata Tel. 507 739 035 e-mail : gosia3200@vp.pl 16.09.2017r. (sobota) godz. 8:00 – do zakończenia turnieju

5. ADRES ORGANIZATORA ULKS Judo Kowla Trablice 83c 26-624 Kowala
Tel.507739035 tel. 609503629
e-mail: gosia3200@vp.pl

6. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH/
SYSTEM ZAWODÓW 1. Zawody zostaną rozegrane na 4 matach, pole walki 6x6m
2. Zawody rozegrane zostaną wg systemu zgodnego z liczbą zgłoszonych / zweryfikowanych zawodniczek/zawodników (Regulamin Sportowy PZJ).
System zależy od liczby zgłoszonych zawodników w danej kategorii wagowej:
1-5 osób- system grupowy(1grupa); 6-8 osób- system grupowy (2 grupy );9 osób lub więcej – system francuski ( z repasażami)

7. WIEK 1. Młodzicy (U15) rocznik 2003-2004
2. Dzieci starsze (U13) rocznik 2005-2006
3. Dzieci młodsze (U11) rocznik 2007-2008
4. Dzieci młodsze (U9) rocznik 2009-2010

8. KATEGORIE WAGOWE Rocznik 2003-2004 (U15)
Młodziczki -36kg, -40kg, -44kg, -48 kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg,+70 kg
Młodzicy -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66 kg, -73kg, -81kg, +81kg
Rocznik 2005-2006 (U13)
Dziewczynki: 30kg, 33kg, 36kg, 40kg, 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, +57kg
Chłopcy: 32kg, 35kg, 38kg, 42kg, 46kg, 50kg, 55kg, 60kg, +60kg
Rocznik 2007-2008 (U11)
Dziewczynki: 24kg, 27kg, 30kg, 33kg, 36kg, 40kg, 44kg, 48kg, 52kg, +52kg
Chłopcy: 27kg, 30kg, 34kg, 38kg, 42kg, 46kg, 50kg, 55kg, +55kg
Rocznik 2009-2010: (U9)
Dziewczynki : 21kg, 24kg, 27kg, 30kg, 33kg, 36kg, 40kg, +40kg
Chłopcy : 24kg, 27kg, 30kg, 34kg, 38kg, 42kg, 46kg, +46kg

9. CZAS WALKI Młodzicy, młodziczki – 3 minuty, Golden Score – z otwartym czasem walki
Pozostałe roczniki – 2 minuty, Golden Score 1minuta

10. JUDOGI 1. Obowiązują judogi białe. Drugi wyczytany zawodnik ma obowiązek założyć czerwoną przepaskę lub może startować w niebieskiej judogi.
2. Dopuszcza się posiadanie na judogi backnumbers ze swoim nazwiskiem.

11. KOSZTY UCZESTNICTWA
Zainteresowane Kluby.

12. OPŁATA STARTOWA
30,00 zł od uczestnika( zgłoszenia elektroniczne do 15.09.2017)
40,00 zł w dniu zawodów

13. ZGŁOSZENIA SPORTOWE DO ZAWODÓW
Do 15.09.2017 (godz. 12:00) Dokonywane będą tylko przez panel rejestracyjny na stronie www.judostat.pl/rejestracja do dnia 15 września 2017 do godz12:00.
Osoby nie zgłoszone do turnieju przez panel rejestracyjny mogą zostać dopisane w dniu zawodów, opłata startowa wzrośnie do 40zł

14. WAŻENIE

Dzieci: wszystkie grupy wiekowe . 9.00-10.00
Młodzicy: waga godz. 12.00-13.00
Podczas ważenia należy posiadać ważne badania lekarskie lub zgodę rodzica, trenera na start w zawodach.
Uwaga :
1.Zawodnik/czka nie mieszczący się w limicie wagowym w kategorii wagowej, w której został zgłoszony zostanie automatycznie przepisany do innej kategorii wagowej.
2.Dopuszczalne jest 100 gram tolerancji (podczas ważenia wszyscy zawodnicy i zawodniczki muszą mieć na sobie bieliznę osobistą ).
3.Można wziąć udział w zawodach w dwóch kategoriach wiekowych po opłaceniu podwójnego startowego.

15. SĘDZIOWANIE-
PRZEPISY WALK TECHNIKI ZAKAZANE Grupa U15 Młodziczek i Młodzików możliwe jest wykonywanie technik z kolan, technik poświęcenia, dźwigni i duszeń. Obowiązują zasady sędziowania wg regulaminu PZJudo.
Grupa U13 – zabronione są dźwignie i duszenia
Grupa U 11, U9 – zabronione są dźwignie i duszenia, zabronione są rzuty z kolan i poświęcenia.
We wszystkich grupach zawodnicy mogą otrzymywać kary shido i hansokumake. W grupach dzieci, kary nie będą dawane tak rygorystycznie jak w zawodach młodzików, pierwsze będzie upomnienie słowne.

16. PROGRAM ZAWODÓW
NAGRADZANIE, CEREMONIA DEKORACJI GODZ. 9:00-10:00 ważenie grupa dzieci
Godz. 10:00-11:00 weryfikacja i losowanie zawodów dzieci
Godz. 11:00 Otwarcie Turnieju
Godz. 12:00-13:00 ważenie młodziczek i młodzików
Godz. 13:00-13:45 weryfikacja i losowanie
Dekoracje zawodników po każdej zakończonej kategorii wiekowej.
W ceremonii dekoracji uczestniczą zawodniczki i zawodnicy z miejsc I-V. Zawodniczki/zawodnicy, którzy zdobyli miejsca I-III w każdej kategorii wagowej otrzymują medal , dyplom i nagrodę; miejsce V – dyplom.
Puchary dla 3 najlepszych klubów w klasyfikacji ogólnej. Puchary dla najlepszych zawodniczek i zawodników Turnieju w każdej kategorii wiekowej.

17. INNE INFORMACJE 1. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na klubach.
2. Na miejscu czynny będzie bufet z przekąskami.
3. Każdy zawodnik otrzyma drobny poczęstunek.
4. Istnieje możliwość zamówienia obiadu w cenie 15zł po wcześniejszym zgłoszeniu na e-mail : gosia3200@vp.pl
Życzymy przyjemnego pobytu w Kowali