Zmiana barw klubowych – Uchwała nr 2/1/2016

Na stronie PZ Judo ostatnio opublikowana została informacja,
że Uchwałą nr 2/1/2016 Zarząd zawiesił z dniem 28 grudzień 2016 do dnia 20 stycznia 2017 działania regulaminu zmiany barw klubowych i wstrzymaniu możliwość zmiany barw do czasu opublikowania nowego regulaminu 20.01.2016.

Czy w treści Uchwały rzeczywiście wskazano 20.01.2016 jako datę publikacji nowego regulaminu? Czy ktoś przeczytał tą Uchwałę ze zrozumieniem, przed jej podpisaniem?

Poza tym z punktu widzenia rodziców oraz młodych zawodników którzy dopiero poznają środowisko Judo dotychczasowy regulamim wydawał się racjonalnym i sprzyjąjącym zawodnikom.

Czy ktoś wie jakie planowane są zmiany w tym temacie?
Nie ukrywam, że wspólnie ze znajomymi zastanawiamy się nad zmianą klubu dla naszych dzieci i trochę martwi nas ta informacja.

7 thoughts on “Zmiana barw klubowych – Uchwała nr 2/1/2016

 1. Zarząd Polskiego Związku Judo poinformował na swojej stronie w dniu 24.12.2016 (wigilia) o podjęciu w dniu 22.12.2016r. Uchwały nr 2/1/2016 o zawieszeniu działania regulaminu zmiany barw klubowych. Jako podstawę podjęcia uchwały podał §28 pkt 13 statutu Polskiego Związku Judo, niestety powołany paragraf nie daje podstaw do podejmowania uchwał lecz tylko do ustalania regulaminów sportowych. Podjęta uchwała ponadto zawiera wiele braków formalnych np. brak Vacatio legis (łac. próżnowanie ustawy), określony w przepisach prawa okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie. Celem vacationis legis jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z nowymi przepisami i przygotowanie do ewentualnych zmian, jakie mogą wynikać z ich wejścia w życie. Trudno za ten termin uznać czas pomiędzy 24-27styczeń 2016r. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach uchwała może wejść w życie w krótszym terminie, a jeżeli zwłoka w wejściu ich w życie mogłaby spowodować nieodwracalne szkody lub poważne zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Czy ta uchwała była tak niezbędna, że została uchwalona jako druga. Nie wiem czym Zarząd kierował się w tym przypadku, mam nadzieję, że nie interesem kilku prezesów klubu, którzy planują przywiązać młodych zawodników do „swoich” klubów jak niewolników poprzez podniesienie opłat za przejście. To wszystko nam wyjaśni nowy regulamin, który ma się ukazać 20 stycznia 2017r., rodzi się pytanie a co z okresem do 20 stycznia 2017r. W podjętej uchwale brak przepisów przejściowych regulujących wpływ nowej uchwały na stosunki powstałe pod działaniem uchwały dotychczasowej. Gwoli przypomnienia Zarządowi w przepisach przejściowych rozstrzyga się miedzy innymi sposób zakończenia postępowań będących w toku, tzn. takich, które zostały wszczęte w czasie obowiązywania dotychczasowego regulaminu zmiany braw klubowych zatwierdzonego uchwałą przez Zarząd PZjudo w dniu 20 lipiec 2015r. do czasu zatwierdzenia nowego regulaminu.

 2. Podjęta Uchwała nieważna z mocy prawa?

  Dobry początek nowego kierownictwa Związku, nie ma co!

  Ciekawe czy Panowie słyszeli kiedykolwiek o zasadzie legalizmu???

  Co prawda może bezpośrednio ich nie dotyczy ale co do zasady funkcjonować powinna we wszystkich obszarach życia publicznego?

  Wszystko wskazuje, że Zarząd swoim bezprawnym działaniem, jak wynika z powyższej analizy doprowadził do sytuacji w której kluby nie będą stosować dotychczasowego regulaminu ze strachu, że już nie obowiązuje a nowego jeszcze nie ma i zawodnicy zostają pozostawieni na tzw. LODZIE. Niektórym może to być nawet na rękę ale nie tym którzy są w trakcie decyzji o zmianie klubu.

  Ciekawe ilu zawodników przy takim traktowaniu podziękuje za bycie niewolnikami? Ilu z nich zupełnie zrezygnuje z JUDO??? I będą to ci najodważniejsi i najbardziej charakterni którzy nie pozwolą sobą pomiatać. Tym bardziej, że to rodzice puki co ponoszą największe koszty szkolenia zawodników judo od najmłodszych lat. Bez tej pracy i poświęcenia rodziców nie będzie ani jednego juniora a tym bardziej seniora.

  Poza tym pozostaje pytanie czy w opisanej powyżej sytuacji prawnej Zarząd będzie mógł w zadeklarowanym terminie prze procedować powołanie do życia nowego regulaminu?

  Drodzy uprawnieni do głosowania Wyborcy – A można było przed wyborami przeanalizować kwalifikacje kandydatów???
  Wówczas nie byłoby takich kwiatków już na starcie!

 3. W Statucie Polskiego Związku Judo w § 4 punkt 1 określono, ze Związek działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu. W § 23 Statutu określono kompetencji Kongresu, miedzy innymi zgodnie z pkt 8 do zadań Kongresu należy rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd oraz członków Związku oraz podejmowanie uchwał w takich sprawach.
  Natomiast zgodnie z § 28 do kompetencji Zarządu należy zgodnie z pkt 11 ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników do klubów sportowych (czytaj przygotowanie regulaminu), a nie podejmowanie uchwał w tym zakresie, gdyż Zarząd takich kompetencji nie posiada.
  Czyżby faktycznie przyjęta Uchwała nr 2/1/2016 z mocy prawa była nieważna? Wszystko na to wskazuje.

 4. To bardzo ważna opinia.

  W takim razie należy zadać pytanie – co dalej z tym faktem?
  Kto i w jaki sposób powinien zareagować?

 5. Zapewne Komisja Rewizyjna….
  Bo jak nie ona… to po kilku następnych radosnych kwiatkach cały pakiet trafi do Ministerstwa….Wtedy może zaboleć….

 6. Zgodnie z uchwała nr 2/1/2016 w § pkt 1 zarząd podjął decyzję o zawieszeniu z dniem 28 grudzień 2016 do dnia 20 stycznia 2017 działania regulaminu zmiany barw klubowych i wstrzymaniu możliwość zmiany barw do czasu opublikowania nowego regulaminu 20.01.2016. Do dnia dzisiejszego tj. 24.01.2017 powyższy regulamin się nie ukazał. W tym miejscu ponownie przypominam ze w § 23 Statutu określono kompetencji Kongresu, miedzy innymi zgodnie z pkt 8 do zadań Kongresu należy rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd oraz członków Związku oraz podejmowanie uchwał w takich sprawach. Natomiast zgodnie z § 28 do kompetencji Zarządu należy zgodnie z pkt 11 ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników do klubów sportowych (czytaj przygotowanie regulaminu), a nie podejmowanie uchwał w tym zakresie, gdyż Zarząd takich kompetencji nie posiada. W związku z powyższym najwyższa pora przyznać się do błędu i powyższą uchwałę jako niezgodną z prawem uchylić. Natomiast regulację zmian klubowych przedłożyć do uchwalenia przez Kongres PZJudo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *