Author
Krzysztof Głaz

Gry i zabawy dla dzieci

Zabawy i gry wyróżniają się bogactwem różnorodnych form ruchu, takich jak: chód, bieg, skok, rzut, pełzanie i mocowanie. Wpływają wszechstronnie na ustrój dziecka, przyczyniają się do podnoszenia jego wydolności oraz sprawności fizycznej przez pobudzanie do pracy dużych grup mięśniowych, narządów wewnętrznych i aparatu nerwowego. Przystępując do wprowadzenia zabaw i gier z mocowaniem w zajęciach (trening) wskazane jest przedstawienie następującej kolejności: przetaczanie, pełzanie, przeciąganie, powalanie, utrzymanie równowagi, walki "kto kogo". [...]