Turniej Młodzików w Gyor zniknął z kalendarza zawodów PZJudo, choć widnieje w rankingu PZJudo.
Pozostaje pytanie – czy wzorem lat ubiegłych zawodnicy będą zgłaszani z kadrą PL, czy trzeba ich zgłaszać z klubów?

z wyrazami szacunku.