Zapraszamy do udziału w II East Judo Open. Prosimy o przesłanie zgłoszenia do zawodów na załączonej karcie zgłoszeniowej.
W ubiegłym roku w zawodach EJO wzięło udział 534 zawodników i zawodniczek z 49 klubów (32 polskie, 11 białoruskich, 3 litewskie, 2 łotewskie i 1 ukraiński)!
W celu sprawnego przeprowadzenia zawodów prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszeń.

Szczegółowe informacje w komunikacie poniżej:
II EJO – KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
II EJO – GENERAL INFO (eng)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (APPLICATION FORM)