W związku ze Światowym Dniem Judo przypadającym na dzień 28 października ogłaszamy otwarty konkurs na hasło, motto związane z judo. Hasło powinno zawierać dwa słowa “TOMITA” i “SZACUNEK”. Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy do 27.10.2011 pod adresem klub@tomitajudo.pl wraz z podaniem imienia, nazwiska i wieku. Do wygrania młodzieżowy strój sportowy oraz piłki. Zapraszamy do udziału!