AWF w Poznaniu będzie organizatorem kursu instruktorskiego w Judo.
Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę trenerską, większość tematów programu kursu realizowana będzie w formie praktycznej. Czas trwania kursu 8-9 weekendów (dotyczy. części specjalistycznej). Więcej informacji: http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-k-instruktorskie/cdkis-k-instruktorskie-sport-awf bądź pod numerami tel. 785-482-535, 61 8 35 50 94.