KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ DZIECI I MŁODZIKÓW W JUDO
O PUCHAR WÓJTA GMINY KOWALA
POD PATRONATEM STAROSTY RADOMSKIEGO
17.09.2016

1. ORGANIZATORZY

ULKS Judo Kowala

Wójt Gminy Kowala

Starosta Radomski

PSP w Kowali

2.TERMIN 17.09.2016r. (sobota)

3. MIEJSCE ZAWODÓW HALA SPORTOWA PSP w Kowali 26-624 Kowala 103

4.BIURO ZAWODÓW
KIEROWNIK BIURA

Okólska Małgorzata 17.09.2016r. (sobota) godz. 8:00 – do zakończenia turnieju

5. ADRES ORGANIZATORA ULKS Judo Kowla Trablice 83c 26-624 Kowala
Tel.507739035 tel. 609503629
e-mail: gosia3200@vp.pl
6. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH/
SYSTEM ZAWODÓW 1. Zawody zostaną rozegrane na 4 matach, pole walki 6x6m wg Regulaminu Sportowego PZJ.

2. Zawody rozegrane zostaną wg systemu zgodnego z liczbą zgłoszonych / zweryfikowanych zawodniczek/zawodników (Regulamin Sportowy PZJ).
7. WIEK 1. Wiek uczestników
2. roczniki 2002 – 2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009

8. KATEGORIE WAGOWE Młodziczki -36kg, -40kg, -44kg, -48 kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg,+70 kg
Młodzicy -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66 kg, -73kg, -81kg, +81kg
Rocznik 2004-2005:
Dziewczynki: 30kg, 33kg, 36kg, 40kg, 44kg, 48kg, 52kg, 57kg, +57kg
Chłopcy: 32kg, 35kg, 38kg, 42kg, 46kg, 50kg, 55kg, 60kg, +60kg
Rocznik 2006-2007:
Dziewczynki: 24kg, 27kg, 30kg, 33kg, 36kg, 40kg, 44kg, 48kg, 52kg, +52kg
Chłopcy: 27kg, 30kg, 34kg, 38kg, 42kg, 46kg, 50kg, 55kg, +55kg
Rocznik 2008-2009:
Dziewczynki i chłopcy : 21kg, 24kg, 27kg, 30kg, 33kg, 36kg, 40kg, +40kg

9. CZAS WALKI Czas walki – 3 minuty, Golden Score – z otwartym czasem walki(młodzicy, młodziczki)
Dzieci – 2 minuty

10. JUDOGI 1. Zawodniczka/zawodnik wyczytany jako drugi zakłada czerwoną przepaskę.

2. Podczas ceremonii dekoracji obowiązuje judogi koloru białego.

3. Dopuszcza się posiadanie na judogi backnumbers ze swoim nazwiskiem.
11. KOSZTY UCZESTNICTWA
Zainteresowane Kluby.

12. OPŁATA STARTOWA
30,00 zł od uczestnika( zgłoszenia elektroniczne do 15.09.2016)

40,00 zł w dniu zawodów

13. ZGŁOSZENIA SPORTOWE DO ZAWODÓW
Do 17.09.2015(włącznie) gosia3200@vp.l Tel. 507 739 035

14. WAŻENIE

Dzieci: waga godz. 9.00-10.00
Młodzicy: waga godz. 12.00-13.00
Podczas ważenia należy posiadać ważne badania lekarskie lub zgodę rodzica, trenera na start w zawodach.
Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia zawodniczka musi mieć na sobie bieliznę osobistą i T-shirt, zawodnik bieliznę osobistą (spodenki). Limity wagowe są powiększone o dodatkowe 100g.
15. PROGRAM ZAWODÓW Weryfikacja i losowanie godz. 10.00-11.00

Otwarcie Turnieju godz.11.00

Dekoracje zawodników po każdej zakończonej kategorii wiekowej

16. NAGRADZANIE/ CEREMONIA DEKORACJI W ceremonii dekoracji uczestniczą zawodniczki i zawodnicy z miejsc I-V. Zawodniczki/zawodnicy, którzy zdobyli miejsca I-III w każdej kategorii wagowej otrzymują medal , dyplom i nagrodę; miejsce V – dyplom.
Puchary dla 3 najlepszych klubów w klasyfikacji ogólnej.
17. INNE INFORMACJE 1. Zawodniczki / zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Odpowiedzialność za zapewnienie ubezpieczenia dla uczestników zawodów spoczywa na klubach.
2. Na miejscu czynny będzie bufet z przekąskami.
3. Każdy zawodnik otrzyma drobny poczęstunek.
4. Istnieje możliwość zamówienia obiadu w cenie 15zł po wcześniejszym zgłoszeniu.

Życzymy przyjemnego pobytu w Kowali