Prezydent Światowej Federacji Judo Pan Marius Vizer będzie odpowiadać na pytania korzystając z Twitter-a we wtorek.
Możecie wysłać swoje pytanie wykorzystując oczywiście Twitter-a i podając hashtag #AskVizer.

Więcej informacji: https://twitter.com/IntJudoFed/status/684032552093519872