PUCHAR POLSKI MŁODZIEŻY KOBIET I MĘŻCZYZN W JUDO

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

PUCHAR POLSKI MŁODZIEŻY KOBIET I MĘŻCZYZN W JUDO

ORGANIZATORZY
– Polski Związek Judo
– Klub Sportowy „Gwardia” Opole
– Urząd Miasta Opola
– Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody odbędą się dniach 24.10.-25.10.2009
w hali sportowej K.S. Gwardia Opole przy ul. Kowalskiej 2. w Opolu

ADRES KORESPONDENCYJNY

Klub Sportowy „Gwardia” Opole
ul. Kowalska 2 , 45-590 Opole
tel. (0-77) 4537771/ fax (0-77) 4536397
e-mail: k.s.gwardia@wp.pl

BIURO ZAWODÓW
Hala Sportowa„Gwardia”
Opole, ul. Kowalska 2.
w dniu 23.10.2009 od godz. 14.00- 22.00
w dniu 24.10.2009 od godz. 9.00 – 22.00
w dniu 25.10.2009 od godz. 9.00 – do zakończenia zawodów

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH
Zawody zostaną rozegrane na trzech matach
wg Regulaminu Polskiego Związku Judo.

ZAKWATEROWANIE

Uczestniczące ekipy,
Kierownik zawodów,
Sędziowie i delegaci PZJ

• Informacje o zakwaterowaniu – Biuro zawodów
Opole, ul. Kowalska 2.
• Rezerwacje będą przyjmowane do 16.10.2009
(prosimy o wyszczególnienie rezerwacji), po 16.10.2009 rezerwacje nie będą uwzględnione.
Za niewykorzystane noclegi kluby zostaną obciążone kosztami rezerwacji!
• Koszt noclegu – 65, 00 zł.
OPŁATA STARTOWA
15,00 zł. Zawodnik- zawodniczka

KIEROWNIK ZAWODÓW
Ustala PZ Judo

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
Na 5 dni przed zawodami Kluby dokonują zgłoszeń zgodnie z § 14 pkt.2.1 i 2.2 przez stronę www.pzjudo.pl/system
• z zastrzeżeniem § 14 pkt.2.3 , 2.4.
WERYFIKACJA DO LOSOWANIA
Weryfikację do losowania dokonuje Kierownik Zawodów
w terminie:
do godz. 20.3o w dniu 23.10.2009 – piątek – mężczyźni i
kobiety, wszystkie kategorie wagowe
– Hala KS Gwardii – Opole, ul. Kowalska 2.

KONFERENCJA TECHNICZNA I LOSOWANIE

godz. 21.00 w dniu 23.10.2009 – piątek
Hala KS Gwardii – Opole, ul. Kowalska 2.

WAŻENIE

Hala Gwardii – Opole,
ul. Kowalska 2. Waga nieoficjalna: 24.10.2009 – sobota – mężczyźni i kobiety
KAT. WAG.: +100 kg, +78 kg, 100 kg, 78 kg, 90 kg, 70 kg, 81 kg, 63 kg
w godz. 6.00- 7.00
Waga oficjalna i przegląd lekarski:
24.10.2009 – sobota – mężczyźni i kobiety, kat. wag. j/w
w godz. 7. oo – 9. oo

Waga nieoficjalna: 25.10.2009 – niedziela – mężczyźni i kobiety
KAT.WAG. : 73 kg, 57 kg, 66 kg, 52 kg, 60kg, 48 kg.
w godz. 6.00- 7.00
Waga oficjalna i przegląd lekarski:
25.10.2009 – niedziela – mężczyźni i kobiety, kat. wag. j/w
w godz. 7.00 – 9.00

PROGRAM ZAWODÓW

– Kierownik Biura:
Tomasz Błach
telefon kontaktowy:
0 602 303 320
23.10.2009 – piątek
w godz. 14. oo -22. oo – przyjazd i zakwaterowanie uczestników.
w Biurze Zawodów – Hala Gwardii – Opole, ul. Kowalska 2.

24.10.2009 – sobota – mężczyźni i kobiety, Kat. Wag. j/w
godz. 10. 00 – walki eliminacyjne
godz. 18.00 – uroczyste otwarcie
godz.18.15 – walki finałowe – dekoracja medalistów

25.10.2009 – niedziela – mężczyźni i kobiety, Kat. Wag. j/w
godz. 10.00 – walki eliminacyjne
godz. 15.00 – walki finałowe – dekoracja medalistów

Inne informacje

Zawodnicy powinni posiadać ważne badania lekarskie oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia.

ORGANIZATOR:
Do wiadomości:
1. Polski Związek Judo
2. Okręgowe Związki Judo (wszystkie)