Pucharu Polski Juniorek i Juniorów Młodszych w Judo

pzj.gifPucharu Polski
Juniorek i Juniorów Młodszych w Judo
Organizatorzy
POLISH JUDO ASSOCIATION
Okręgowy Związek Judo
Łódź
· Polski Związek Judo
· Okręgowy Związek Judo w Łodzi
· ŁPKS „GWARDIA”
Termin zawodów 4 – 5 października 2008r.

Miejsce zawodów
Hala Centrum Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych,
Łódź, ul. Małachowskiego 5/7
Zawody zostaną rozegrane na trzech matach wg Regulaminu
Polskiego Związku Judo
Adres
organizatora
Okręgowy Związek Judo
Al. Kościuszki 73/75, 90-436 Łódź
tel/fax 0 42 636 52 51, GSM 608 532 221
e-mail: ozjudo.lodz@toya.net.pl
Zasady uczestnictwa
w zawodach
Zgodnie z Regulaminem Sportowym PZJudo
Koszty uczestnictwa Uczestniczące kluby
Opłata Startowa 15,00 zł od zawodniczki i zawodnika
Uczestniczące ekipy:
Polonia Palast – 90-135 Łódź, ul. Narutowicza 38
Delegaci PZJ, Kierownik zawodów, sędziowie:
Hotel Savoy – 90-107 Łódź, ul.Traugutta 6
Zakwaterowanie
uczestniczące ekipy,
Kierownik zawodów,
Sędziowie i delegaci PZJ
Tryb rezerwacji:
do dnia
29.09.2008r.
Rezerwację należy złożyć faxem (tel./fax 0 42 632 10

30 lub 0 42 636
87 45) do dnia 29.09.2008r. Kluby, które złożą rezerwację i jej nie
wykorzystają zostaną obciążone kosztami.
Po tym terminie organizator NIE GWARANTUJE MIEJSC NOCLEGOWYCH.
W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń miejsce zakwaterowania
może ulec zmianie (decyduje kolejność nadsyłanych rezerwacji).
Koszt noclegu 40,00 – 70,00 zł / osobę (w zaleŜności od rodzaju pokoju)
Kierownik zawodów
Biuro Zawodów
Piątek 03.10.2008r.
od 16,00 do 22,00 Hotel Polonia Palast 90-135 Łódź, ul. Narutowicza 38
Sobota 04.10.2008r.
od 9,00 do zakończenia zawodów hala Sportowa Centrum Zajęć Sportowo- Re
kreacyjnych, Łódź, ul. Małachowskiego 5/7
od 16,00 do 22,00 Hotel Polonia Palast 90-135 Łódź, ul. Narutowicza 38
Niedziela 05.10.2008r.
od 9,00 do zakończenia zawodów hala Sportowa Centrum Zajęć Sportowo- Re
kreacyjnych, Łódź, ul. Małachowskiego 5/7
Kierownik biura zawodów: Zbigniew Pacholczyk
Zgłoszenia
do zawodów
Na 5 dni przed zawodami
Kluby dokonują zgłoszeń zgodnie z § 14 pkt. 2.1 i 2.2 przez stronę
www.pzjudo.pl/system
* z zastrzeżeniem § 14 pkt. 2.3 i 2.4
Weryfikacja
do losowania
Weryfikację do losowania dokonuje Kierownik Zawodów w terminie:
do godz. 20,30 w dniu 03.10.2008r. – piątek – Juniorzy młodsi
w sali konferencyjnej Hotelu Polonia Palast
Łódź, ul. Narutowicza 38;
do godz. 20,30 w dniu 04.10.2008r. – sobota – Juniorki młodsze
w sali konferencyjnej Klubu Nauczyciela
Łodź, ul. Piotrkowska 137/139 I-pietro
Konferencja
techniczna
o godz. 20,30 w dniu 03.10.2008r. – piątek – Juniorzy młodsi
w sali konferencyjnej Hotelu Polonia Palast
Łódź, ul. Narutowicza 38;
o godz. 20,30 w dniu 04.10.2008r. – sobota – Juniorki młodsze
w sali konferencyjnej Klubu Nauczyciela
Łódź, ul. Piotrkowska 137/139 I-pietro
Losowanie
godz. 21,00 w dniu 03.10.2008r. – piątek – Juniorzy młodsi
w sali konferencyjnej Hotelu Polonia Palast
Łódź, ul. Narutowicza 38;
godz. 21,00 w dniu 04.10.2008r. – sobota – Juniorki młodsze
w sali konferencyjnej Klubu Nauczyciela
Łódź, ul. Piotrkowska 137/139 I-pietro
Ważenie
Juniorzy młodsi
Ważenie w Hotelu Polonia Palast 90-135 Łódź, ul. Narutowicza 38
Waga kontrolna: 03.10.2008r. – piątek w godz. 18,00 – 22,00/
Waga nieoficjalna: 04.10.2008r. – sobota w godz. 6,00 – 7,00/
Waga oficjalna: 04.10.2008r. – sobota w godz. 7,00 – 9,00/
Juniorki młodsze
Ważenie w Hotelu Polonia Palast 90-135 Łódź, ul. Narutowicza 38
Waga kontrolna: 04.10.2008r. – sobota w godz. 18,00 – 22,00/
Waga nieoficjalna: 05.10.2008r. – niedziela w godz. 6,00 – 7,00/
Waga oficjalna: 05.10.2008r. – niedziela w godz. 7,00 – 9,00/
Przegląd lekarski
Przegląd lekarski:
Hotel Polonia Palast 90-135 Łódź, ul. Narutowicza 38
Juniorzy młodsi; 04.10.2008r. – sobota w godz. 7,00 – 9,00
Juniorki młodsze; 05.10.2008r. – niedziela w godz. 7,00 – 9,00
Program zawodów
Juniorzy młodsi
03.10.2008r. – piątek
w godz. 16,00 – 22,00 – przyjazd i zakwaterowanie ekip
w Hotelu Polonia Palast 90-135 Łódź, ul. Narutowicza 38
04.10.2008r. – sobota –
godz. 7,00 – 9,00 – waga oficjalna i przegląd lekarski –
godz. 10,00 – uroczyste otwarcie Pucharu Polski

godz. 10,15 – rozpoczęcie walk eliminacyjnych –
godz. 17,00 – walki o medale, dekoracje zwycięzców
Program zawodów
Juniorki młodsze
04.10.2008r. – sobota
w godz. 16,00 – 22,00 – przyjazd i zakwaterowanie ekip w Hotelu Polonia
Palast 90-135 Łódź, ul. Narutowicza 38
05.10.2008r. – niedziela
godz. 7,00 – 9,00 – waga oficjalna i przegląd lekarski
godz. 10,00 – uroczyste otwarcie Pucharu Polski
godz. 10,15 – rozpoczęcie walk eliminacyjnych
godz. 15,00 – walki o medale, dekoracje zwycięzców
Inne informacje
Zawodnicy powinni posiadać ważne badania lekarskie oraz ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za zaistniałe zdarzenia.