pzj.gifPolski Związek Judo wczoraj opublikował “Kierunki rozwoju dyscypliny, programy, zasady i kryteria” z pismem można zapoznać się na stronie związku (LINK).

Poniżej kopia tego dokumentu

W dniu 17 marca Polski Związek Judo zakończył konsultacje z Ministerstwem Sportu i Turystyki ws. dofinansowania programów szkolenia ze środków budżetu państwa oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok 2016. W obu przypadkach Polski Związek Judo otrzymał pozytywne oceny z podkreśleniem widocznej pozytywnej zmiany i wizji, jaką mamy w spójności kierunków rozwoju sportu przygotowanej przez MSiT.

Ocenie podlegały z jednej strony kierunki rozwoju naszej dyscypliny w perspektywie wieloletniej współpracy w obszarze sportu dzieci i młodzieży, z drugiej zaś szczegóły związane z merytoryczną wartością składanych ofert przez nasz związek.

W oparciu o Program Rozwoju Judo do roku 2020 zatwierdzony przez Kongres w dniu 13.09.2015 roku, Polski Związek przygotował i przygotowuje rozwiązania, które mają służyć rozwojowi naszej dyscypliny na najbliższe lata w cyklu olimpijskim, bez względu na polityczny układ sił, czy chwilowe potrzeby różnych grup czy też jednostki.

Zgodnie z założeniami programowymi otrzymanych dotacji z MSiT, Polski Związek Judo największą od lat pulę otrzymanych środków przeznaczył na dofinansowanie szkolenia, w trosce o przygotowania do Igrzysk Olimpijskich Rio de Janeiro 2016 oraz Igrzysk Olimpijskich Tokyo 2020.

Niebawem przekażemy Państwu szczegóły (zasady, kryteria) już wdrożonych programów, przygotowanych przez Polski Związek Judo.

Będą to m.in. program “Talent”, w którym uwzględniono czternaście zawodniczek i zawodników oraz trenerów, finansowanych dodatkowo w ramach programów związkowych.
Zasady, tryb powołania i weryfikowania Grupy Tokyo 2020.

Zakończyliśmy prace nad „Krajowym Rankingiem Współzawodnictwa”, którego głównym celem jest podniesienie rangi współzawodnictwa krajowego.

W obszarze sportu dzieci i młodzieży, Polski Związek Judo złożył ofertę do MSiT na pilotażowy program “Szkolna Liga Mini Judo”.

Na ukończeniu mamy całościowy projekt “Małe Judo”, który w spójności z całą wizją szkolenia, uzyskiwania stopni kyu, baczniej zwróci uwagę na podniesienie jakości bezpieczeństwa w rywalizacji dzieci trenujących judo.

W odpowiedzi na głosy i potrzeby środowiska na podniesienie poziomu rywalizacji krajowej w grupie seniorskiej, wprowadzono cykl startów Ligi Indywidualno Drużynowej z finałem w Drużynowych Klubowych Mistrzostwach Europy.

Liga powinna być możliwością pokazania potencjału klubowego, możliwością rywalizacji najlepszych zawodniczek i zawodników z potencjalnymi kandydatami do reprezentacji.
Start członków kadry narodowej w tych zawodach powinien wynikać z chęci zmierzenia się, oceny swojej formy i pokazania, kto w tej “wadze” jest na dzisiaj lepszy.Polski Związek Judo.

Rok 2016 to również powrót szkolenia kadry wojewódzkiej juniora młodszego do województw. Taką decyzje podjął Polski Związek Judo pod koniec 2015 roku, w odpowiedzi na zapytanie MSiT. Program dofinansowania tego zadania ze środków FRKF ma na celu wyselekcjonowanie uzdolnionej młodzieży do dalszego szkolenia w kadrach narodowych i stworzenia im optymalnych warunków i możliwości podnoszenia poziomu sportowego. Programy Kadr wojewódzkich i ich składy osobowe opiniowane i zatwierdzane są przez Polski Związek Judo, by założenia MSiT oraz związku tworzyły spójną całość w procesie szkolenia utalentowanej młodzieży. Celowość i jakość realizacji tego programu będzie miała wpływ na jego kontynuację.

Do końca maja tego roku zakończony zostanie projekt systemu rejestracji zawodników, by w spójny sposób połączyć system ewidencji z możliwością organizowania współzawodnictwa.

Rozpoczęły się również prace zainicjowane przez Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Judo nad uregulowaniem systemu uzyskiwania i potwierdzania stopni szkoleniowych w oparciu o Krajową Ramę Kwalifikacji w Sporcie.

Szanowni Państwo rok 2016 rozpoczęliśmy wspaniałym, międzynarodowym campem i seminarium trenersko-sędziowskim w Elblągu.
Dużym sukcesem wynikowym i organizacyjnym zakończył się European Open w Warszawie.
Przed nami seminarium sędziowsko-trenerskie EJU we Wrocławiu.

Kontynuujemy wydawanie kwartalnika “Judo.pl”.

Wiele jeszcze mamy do zdziałania w różnych obszarach np. judo niepełnosprawnych, judo dla dorosłych, czy powołania Ośrodków Szkolenia Olimpijskiego.
Zakres działań naszej organizacji jest ogromny i na pewno nie da się uniknąć potknięć i błędów. Wierzę jednak, że jeżeli będziemy częściej wracać do źródeł i wartości jakie niesie Judo, a o których często zapominamy, to wspólnie będziemy rozwijać się w myśl sentencji o której przypomniano nam podczas seminarium w Kodokanie “Judo is life”

Z poważaniem,
Dyrektor Sportowy PZ Judo
Adam Maj