Witam.
Od niedawna jestem uczestnikiem życia rodziny JUDO z racji zainteresowań moich dzieci.
Starając się zapoznać bliżej z tą dyscypliną sportu dokonałem przeglądu informacji dostępnych w sieci i dodatkowo rozmawiałem z trenerami oraz rodzicami zawodników uprawiających ten sport od kilku lat. Przyznaję, że obraz jaki wyłania się z tego co uzyskałem nie napawa optymizmem i rodzi wiele pytań.
Być może w ramach dyskusji na tym forum uda mi się pogłębić wiedzę z tego zakresu i rozwiać wątpliwości.
Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju dzieci trenujących JUDO zastanawiam się nad takimi dwoma aspektami:
1. Czy są w tej dyscyplinie jakieś usystematyzowane perspektywy rozwoju młodych zawodników na przestrzeni lat i czy istnieje jakiś jasny i czytelny sposób progresji w tym rozwoju w miarę uzyskiwania przez zawodników umiejętności?
2. Czy istnieje w ramach struktury Polskiego JUDO system współpracy klubów sportowych, w ramach którego sportowcy prowadzeni są poprzez kolejne etapy swojego rozwoju i życia zawodniczego w oparciu o możliwości szkoleniowe i finansowe klubów? Czy też wszystkie kluby robią WSZYSTKO i tak naprawdę od samych sportowców zależy do którego klubu chcą przynależeć?

Jeśli się nie mylę to w nie tak dawno minionej epoce współpraca klubów przy szkoleniu sportowców istniała i w miarę wzrostu stopnia przygotowania zawodników, byli oni „przekazywani” do klubów wyżej stojących w tzw. hierarchii a zawodnicy zyskiwali dodatkowe możliwości rozwoju.
Jak to wygląda obecnie?