1. Organizator:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
KS AZS AWF Katowice
2. Hala Sportowa AWF ul. Mikołowska 72a Katowice
3. Termin zawodów: 19.12.2015r
4. Startują roczniki 2003-2005

Chłopcy :
kategorie wagowe: 26 kg, 29 kg, 32 kg, 35 kg, 38 kg, 42 kg, 46 kg, 50 kg,
+50 kg
Dziewczyny :
kategorie wagowe: 25kg, 28 kg, 31 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg, 46 kg, 50 kg,
+50 kg
Roczniki 2006-2008: (początkujący Ne-waza, pozostali Judo)
Chłopcy :
Kategorie wagowe: 27 kg, 30 kg, 33 kg, 36 kg, 40 kg, 45 kg, +45 kg
Dziewczyny:
Kategorie wagowe: 25 kg, 28 kg, 31 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg, +42 kg
Roczniki 2009-2010 (funny judo)
Kategorie wagowe wspólnie chłopcy i dziewczynki: 30 kg, +30 kg
5. Program zawodów:
9.00 – 10.00 waga oficjalna( stara hala AWF ul. Mikołowska)
11.15 rozpoczęcie zawodów
Funny Judo i dzieci młodsze (2006-2008)
Po zakooczeniu walk zawody rozpoczną dzieci starsze (2003-2005)
Po zakooczeniu walk dekoracja i wręczenie nagród.6. Nagrody:
Medale i dyplomy indywidualnie oraz puchary dla najlepszych klubów.
7. Ubezpieczenie:
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
8. Koszty turnieju:
Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
Dojazd we własnym zakresie.
Brak opłaty za startowe.
9. Zgłoszenia:
W dniu zawodów podczas ważenia