W imieniu organizatorów mam zaszczyt zaprosić na VII Międzynarodowy Turniej Judo im. Leszka Piekarskiego, Białystok 2016.10.15-16.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia do zawodów na załączonej karcie zgłoszeniowej. W celu sprawnego przeprowadzenia zawodów prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszeń.

Komunikat zawodów
Formularz zgłoszeniowy