W Rybniku na 13 osób nominowanych o tytuł człowieka roku znajdują się dwie osoby z judo – Julia Kowalczyk i Piotr Kuczera. Rybnik to miasto gdzie judo zaakcentowane bardo mocno.

Możemy przyczynić się do tego aby judo wygrało. Zachęcam do oddawania głosów na Julkę i Piotra. Głosujmy na JUDO!

Głosowanie na stronie: RYBNIK.COM.PL

Zdjęcia za zgodą trenerów pobrane z profilów Facebooka.