1. Dostęp do serwisu judoinfo.pl dalej zwanym serwisem posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Serwis Internetowy Judo może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów na wybranych lub wszystkich stronach od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji.
 2. Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.Właściciel serwisu nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Forum Dyskusyjnego lub komentujących artykuły.
 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach serwisu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach serwisu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.
 5. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na łamach serwisu przekazów reklamowych.
 6. Autorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do usuwania treści jak również prawo do blokowania uczestnictwa w dyskusjach w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny warunki regulaminu.
 7. Przy publikacji zamieszczonego przez użytkownika wpisu może być opublikowany adres IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem serwisu.
  Serwis nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 8. Serwis Informacyjny Judo zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Forum Dyskusyjnego lub komentarzy z treści serwisu bez podawania przyczyn takiego działania.
 9. Użytkownicy serwisu poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach AKCEPTUJĄ TEN REGULAMIN.
 10. Serwis może wykorzystywać pliki cookies. Informacje o plikach cookies.
 11. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Serwis Informacyjny Judo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.