Kolejna akcja szkoleniowa Polskiego Związku Judo i Niemieckiego DJB – Hannover 01-06 listopad. Zgrupowanie współfinansowane z programu wymiany młodzieżowej Polsko – Niemieckiej oraz PZJ i DJB. Zakwaterowanie, pełne wyżywienie, obiekty i treningi oraz atrakcje to wszystko uczestnicy mają za darmo. Kadra U20 i kadeci będą mocno trenować ze swoimi rówieśnikami. Wyjazd 01.11.2015 rano z Wrocławia. Lista uczestników – tutaj