Grand Slam GRUZJA, TURCJA – 2021.03.26;28 i 2021.04.04;06

Kolejna analiza dedykowana tym razem trenerom (nie tylko reprezentacji) PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH cd. (w tym momencie już niecałe 3 m-ce do IO).


Kolejnymi zawodami w przygotowaniach do letnich IO 2020 były turnieje Grand Slam w Gruzji (GEO) i Turcji (TUR). W Gruzji w zawodach wystartowały reprezentacje 80 państw, a w TUR 93. W Gruzji startowało 57 reprezentacji kobiet a w Turcji odpowiednio 58. W GEO udział wzięło 68 reprezentacji męskich i odpowiednio 84 w TUR. Liczby startujących zawodniczek i zawodników przedstawiono w tabeli od nr. 1 do nr. 4. W tabelach zaprezentowano również numery rozstawianych zawodniczek i zawodników wg. kolejnych miejsc w rankingu Światowym. Pozycje w rankingu zawodników(czek) reprezentacji Polski startujących w zawodach zamieszczono w ostatniej kolumnie.

Jak widać z powyższych danych w grupie kobiet w zawodach w TUR wystartowało o 23% mniej zawodniczek pierwszej dziesiątki rankingu niż w GEO. Kategorie wagowe 78 i +78 należały do najmniej licznych w obu turniejach. Odwrotnie wyglądała sytuacja w grupie męskiej gdzie w zawodach w TUR wzięło udział o 9% więcej zawodników pierwszej dziesiątki niż w GEO. Również w tej grupie męskiej najcięższe kategorie wagowe 100 i +100 kg. należą do najmniej licznych.

Zgodnie z regulaminem w każdej kategorii wagowej rozstawianych jest 8 osób (łącznie 56 zawodniczek i 56 zawodników). Dla uwidocznienia różnic umownie podzielono rozstawianych zawodników wg. kolejnych dziesiątek miejsc zajmowanych w rankingu. Porównując rozkład rozstawianej w każdej kategorii wagowej ósemki możemy pokusić się o określenie „siły, rangi” poszczególnych zawodów a nawet poszczególnych kategorii wagowych. Bardzo wyraźnie widać również różnice w udziale czołowych zawodników w rywalizacji w grupie kobiet i mężczyzn.

I tak:

  1. fakt rozstawiania w zawodach rozgrywanych w TUR zawodników z 4 dziesiątki świadczy o zdecydowanie większej absencji w turnieju zawodników czołówki niż w zawodach w GEO gdzie nie był rozstawiany żaden zawodnik(ka) z miejsca 31 i miejsc dalszych,
  2. na 56 rozstawianych zawodniczek (co stanowi 80% zawodniczek pierwszej dziesiątki 70 osób) w GEO rozstawiono 20 zawodniczek (36%) z pozycji 1-10 rankingu kobiet a w zawodach w TUR tylko 13%. Odpowiednio w Gruzji rozstawiono 21% zawodników pierwszej dziesiątki a w TUR 30%,
  3. analizując liczbę zawodników w kategoriach wagowych i pozycje (nr.) w rankingu poszczególnych zawodników możemy dodatkowo wnioskować o sile konkretnych kategorii wagowych. Np. w TUR tylko w jednej kategorii wagowej 57 kg wystartowały 2 zawodniczki pierwszej dziesiątki rankingu (w pozostałych kategoriach po 1) a 13-ta w rankingu Polka była rozstawiana jako trzecia,
  4. w GEO nie rozstawiano żadnej reprezentantki POL a w TUR rozstawiono 3 osoby (pomimo miejsc w drugiej i trzeciej dziesiątce rankingu). Żaden reprezentant POL w grupie męskiej nie był rozstawiany w obu turniejach itd.

REPREZENTACJA POLSKI

Tabele od nr 5 do nr 8 pokazują również reprezentację POL na tym tle. Dodatkowo dla pełnego obrazu naszej reprezentacji podano wiek zawodniczek i zawodników. W reprezentacji wystartowała jedna juniorka i 2-ch zawodników tej kategorii wiekowej. Łatwo możemy ocenić pozycje w rywalizacji zawodników naszej reprezentacji np. biorącego udział w zawodach zaplecza naszej czołówki zawodniczej.

Zauważalny jest również fakt, że tak jak w poprzednich startach w jednych i drugich zawodach nie wystawiono reprezentantek w kategoriach wagowych: 48; 70 i + 70 kg. Brak czołowych zawodniczek z Polski i dalekie miejsca w rankingu reprezentantek zaplecza startujących w Gruzji nie wróżył znaczącego sukcesu. Inaczej prezentowała się reprezentacja kobiet w zawodach w TUR. W kategoriach męskich w jednym i drugim starcie nie obsadzono 3-ch kategorii (w tym 2 razy kategorii 60 i 66 kg.). Brak w grupiemęskiej zawodników zajmujących wyższe pozycje w rankingu (tj. odnoszących sukcesy sportowe) nie gwarantował liczącego się (medalowego) wyniku sportowego. Polska posiada tylko jednego zawodnika sklasyfikowanego pod koniec trzeciej dziesiątki rankingu.

BILANS ZYSKÓW I STRAT (reprezentacji POL)

Wyniki walk poszczególnych zawodników w obu turniejach zostały przedstawione w tabelach 9 i 10.

Objaśnienia zamieszczone u dołu tabeli pozwalają prześledzić dodatkowe informacje z poszczególnych pojedynków. Już z pobieżnej analizy widać znaczące różnice w startach w Gruzji i Turcji. Jak wspomniano wyżej zróżnicowany udział w jednym i drugim starcie zawodników czołówki nie był bez znaczenia.

Jak widać, podczas tych dwóch startów:

  1. w Gruzji reprezentacja kobiet (3 zawodniczki) wygrała 3 walki (wszystkie z zawodniczkami grupy juniorek) i przegrała 3 walki (w tym jedną z reprezentantką grupy juniorek i jedną o złoty punkt). Żadnej zawodniczce nie udało się „wejść” do ósemki i zdobyć m-ca punktowanego.
  2. w Gruzji reprezentacja męska wygrała 4 walki a przegrała 6 w tym jedną przez dyskwalifikację, jedną o złoty punkt i jedną z przeciwnikiem grupy juniorów. Wszystkie walki zostały przegrane z przeciwnikami wyżej notowanymi w rankingach. Tylko jeden zawodnik z kategorii +100 kg. zdołał „przebić” się do ósemki i finalne zająć m-ce 5 i to on odnotował 2 zwycięstwa z niżej notowanymi przeciwnikami. Zdobywając 5 m-ce umocnił posiadaną kwalifikację olimpijską. Dla wszystkich pozostałych zawodników wejście do ósemki było barierą nie do pokonania a dwóch zawodników przegrało pierwsze pojedynki.
  3. w Turcji 7 osobowa reprezentacja kobiet wygrała 14 walk a przegrała 8 walk. Cztery walki zostały wygrane z niżej notowanymi zawodniczkami grupy juniorek. Z wyżej notowanymi zawodniczkami w rankingach wygraliśmy 4 walki, ale przegraliśmy 7 pojedynków. Wygraliśmy 3 walki o złoty punkt (w tym 2 przez dyskwalifikację) a przegraliśmy o złoty punkt i dyskwalifikację 1 walkę.
  4. w tych zawodach reprezentacja kobiet zdobyła 3 medale (jeden srebrny i dwa brązowe) oraz jedno m-ce 5. Tu należy odnotować udany start reprezentantki w kategorii 52 kg. zdobywczyni brązowego medalu Aleksandry K. Reprezentacja kobiet z w/w wynikiem została sklasyfikowana na 9 miejscu na 26 punktujących reprezentacji.
  5. w TUR reprezentacja męska (5 osób) wygrała 7 walk a przegrała 6 walk. Dwie walki zostały wygrane z juniorami, dwie walki z juniorami przegraliśmy. Jedna walkę wygraliśmy przez dyskwalifikację a 3 walki przez dyskwalifikację przegraliśmy. Jedną walkę o złoty punkt wygraliśmy a jedną przegraliśmy.
  6. W TUR w grupie męskiej bardzo udanie wystartował reprezentant Polski (junior) w kategorii 73 kg., który jako jedyny awansował do ósemki i zdobył jedyne 5 m-ce. Reprezentacja męska (z jednym 5 miejscem) została sklasyfikowana na miejscu 19-20 razem z reprezentacją SER na 30 punktujących reprezentacji.

Podsumowanie

Pomimo słabego występu w Gruzji grupy kobiet zawody w Turcji pokazały, że nasza grupa reprezentantek posiadających kwalifikacje olimpijskie potrafiła uzyskać pozycje medalowe. Pamiętać jednak należy o „słabszej” obsadzie turnieju zwłaszcza grupy kobiet. Do udanych należy zaliczyć starty w Turcji zdobywczyni 3 m-ca w kategorii 52 kg. i zdobywcy 5- miejsca w kategorii 73 kg.

Podczas obydwóch startów nie nastąpił przełom w poziomie zawodników reprezentacji męskiej. Podjęte próby zmian w składach reprezentacji (szczególnie grupy męskiej) nie wykazały jednak znaczącego wzrostu poziomu wynikowego.

Zasadne wydaje się twierdzenie, że zawodnicy naszego zaplecza nie „nadążają” za aktualną naszą czołówką tj. reprezentantami posiadającymi w tym momencie kwalifikacje olimpijskie. Na pewno należy przeanalizować kryteria typowania reprezentacji uwzględniając dotychczasowy dorobek zawodników i perspektywy na przyszłość.

Należy pamiętać, że to na trenerach spoczywa planowanie procesu przygotowania zawodników a ich postawa w startach jest wynikiem negatywów i pozytywów tego planowania.

NA CO CZEKAMY I DLACZEGO ZAPOMINAMY O STARYM PORZEKADLE, ŻE KTO STOI W MIEJSCU TEN SIĘ COFA.

Jacek Skubis 28.04.2021