historia_judo.jpgHistoria Judo jest książeczką wydaną przez Polski Związek Judo w 1996 roku. Z języka angielskiego tekst przełożył Sławomir Tyszkowski, Wstępem opatrzył Marek Adam.


Zgodę na opublikowanie ww. książki w serwisie otrzymałem na Kongresie PZJ od Pana Marka Adama.