W imieniu Zawodników i Komitetu Organizacyjnego Zapraszamy na I Ogólnopolski Turniej Judo Olimpiad Specjalnych pod Honorowym Patronatem Prezesa Polskiego Związku Judo Jacka Zawadki.
Olimpiady Specjalne Polska to sportowa organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem Olimpiad Specjalnych jest wspomaganie rozwoju osób z intelektualną, poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach i zawodach sportowych. Naszym równie ważnym celem jest zwiększenie świadomości społecznej, poprzez szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z tą formą niepełnosprawności.

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie – Poznań jest największą organizacją działającą na terenie Wielkopolski, z siedzibą w Poznaniu na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jako jedyna organizacja pozarządowa organizujemy zawody na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim zgodnie z Ceremoniałem Olimpijskim (za zgodą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego), które są podsumowaniem całorocznych zajęć sekcji sportowych dla osób  niepełnosprawnych. Corocznie Oddział nasz organizuje ponad 20 imprez sportowych, w których uczestniczy przeszło 2000 zawodników, sportowców z niepełnosprawnością intelektualną z Wielkopolski.

Naszym założeniem jest inspirowanie, organizowanie wszelkich działań mających na celu wszechstronny rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną z Wielkopolski. W nasze działania angażujemy instruktorów, trenerów i wolontariuszy, którzy aktywnie włączają się we wszelkie inicjatywy realizowane na rzecz Specjalnych Sportowców w Wielkopolsce.

W tym roku po raz pierwszy w historii Polskiego Programu Olimpiad Specjalnych odbędzie się I Ogólnopolski Turniej Judo Olimpiad Specjalnych. Zaszczyt organizacji Zawodów został powierzony naszemu Oddziałowi.

Zawody przeprowadzone zostaną na obiektach sportowych Akademii Judo przy ul. Tabarowej 1. W zawodach weźmie udział 60 zawodników reprezentujących 8 Oddziałów Regionalnych Polskiego Programu Olimpiad Specjalnych.

W zawodach uczestniczyć będzie również 83 trenerów, opiekunów oraz komitet organizacyjny, sędziowie i wolontariusze.

Zawody są kwalifikacją na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w roku 2019.

Przed nami kolejne bardzo ważne wyzwanie, zarówno od strony sportowej jak i od strony organizacyjno – merytorycznej. Zależy nam aby wszyscy zawodnicy doświadczyli w naszym mieście wspaniałej sportowej przygody.

Słowa olimpijskiej przysięgi brzmią: „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swoim wysiłku”.

Ceremonia Otwarcia zawodów odbędzie się 24 listopada godz. 16.00 przy ul. Taborowej 1 w Poznaniu

Warto zobaczyć jak nasi sportowcy realizują jej treść!

ZOBACZ ORYGINAŁ PISMA

Program Turnieju:

24.11.2017r /piątek/

11.00 – 14.00 Przyjazd i rejestracja ekip
12.00 – 15.00 Obiad w miejscu zakwaterowania
16.00 – 17.30 Ceremonia Otwarcia
18.00 – 20.00 Trening obserwowany
21.00 Kolacja w miejscu zakwaterowania
22.00 Odprawa kierowników ekip

25.11.2017r /sobota/

07.30 – 09.00 śniadanie w miejscu zakwaterowania
10.00 – 17.00 Walki eliminacyjne/ Walki finałowe /Ceremonie Dekoracji – Akademia Judo
ul. Taborowa 1 Poznań
13.00 – 14.00 Obiad
19.00 – 20.00 Kolacja w miejscu zakwaterowania
20.00 – 22.00 Impreza towarzysząca
20.00 – 21.00 Odprawa trenerów

26.11.2017r /niedziela/

07.30 – 09.00 śniadanie w miejscu zakwaterowania (wyjazd ekip)
10.00 – 12.00 Walki eliminacyjne/ Walki finałowe/Ceremonie Dekoracji
12.00 – 12.30 Ceremonia Zamknięcia
12.30 obiad oraz wyjazdy ekip