IX Ogólnopolski Turnieju Młodzików i Młodziczek – Dzieci

Uczniowski Klub Sportowy
„LEŚNIK” Kaczory

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
IX Ogólnopolski Turnieju Młodzików i Młodziczek – Dzieci
1.Organizator:
Gmina Kaczory i UKS „LEŚNIK” Kaczory
2.Termin i miejsce
04.02.2012 r. (sobota), Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Kaczorach
3.Prawo startu
Dziewczęta i chłopcy:
Roczniki 1998-1999
Roczniki 2000 – 2001
Roczniki 2002 – 2003
4.Kategorie wagowej
Młodzików. (98-99) 38 , 42 , 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, +81
Młodziczki. (98-99) 36 , 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70
Dzieci dziewczęta i chłopcy ( 2000 -2001.) Od najniższej, co 3kg, 10 kategorii
Dzieci chłopcy i dziewczynki ( 2002 -2003 ) 0d najniższej co 3 kg. 9 kategorii

5 Program zawodów
Godz 8.00 do 9.00 waga dzieci
Godz. 9.15 do 10.00 weryfikacja i losowanie
Godz. 10,30 – otwarcie zawodów i rozpoczęcie walk od kategorii dzieci
Godz. 11.00 – 12.00 waga młodzików – rozpoczęcie walk godz. 13.30
6 Opłata startowa
20,- zł od zawodnik
7 Nagrody i wyróżnienia
Medale i dyplomy za miejsca I do III w poszczególnych kategoriach wagowych
Puchary i dyplomy dla 5 najlepszych drużyn

8 Postanowienia końcowe
Zawody zostaną przeprowadzone na 4 matach, zgodnie z obowiązującymi przepisami sędziowskimi i aktualnym Regulaminem Sportowym PZ Judo.
Wszyscy zawodnicy obowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas zawodów.
Dla zawodników i trenerów przewiduje się poczęstunek
Pytania dotyczące turnieju można kierować do:
Józef Jopek 604- 550- 493

Ze sportowym pozdrowieniem

„LEŚNIK” Kaczory