W imieniu Sekcji judo Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Łódzkiego zapraszam na zwracam na kurs szkoleniowy z zakresu sędziowania i oceny punktowej podczas zawodów formy Kata. Kurs odbędzie się w Łodzi w terminie 24-26.06.2016r. 
Kurs jest objęty patronatem Polskiego Związku Judo i będzie prowadzony m. in. przez międzynarodowego sędziego zawodów form Kata, konsultanta ds. Kata IJF – Pana Michela Kozlowskiego. 
Jest to jedyny kurs w Polsce, zajmujący się zagadnieniami związanymi z sędziowaniem i punktacją zawodów Kata. 

Więcej na stronie PZJudo