LICENCJE MŁODZIKÓW

Info PZJ (12.03.2012)

Informacje dotyczące zgłoszeń młodzików do OPP w Suchym Lesie.

Polski Związek Judo uprzejmie informuje, iż zawodnicy startujący na OPP w Suchym Lesie muszą zgłoszeni zostać poprzez system PZJ. Okręgowe Związki Judo, w których zostały wyrobione licencje młodzików, powinny przekazać dokumentacje zawodników do PZJ. W sytuacji kiedy w danym okręgu nie ma osoby odpowiedzialnej za licencje, prosimy o przesłanie dokumnetów licencyjnym bezpośrednio do PZJ. Termin rejestracji do OPP w Suchym Lesie mija 16 marca.